Zorgprofessional

Methodieken, onderzoeken, publicaties, rapporten en artikelen op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen.

Zoekresultaten voor:

Factsheet Migranten Mantelzorgers september 2014

factsheet-mantelzorgers

Het aantal 65- plussers in 2010 stijgt naar 196.000 in 2025. Naast de bekende grote groepen Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen zullen er ook steeds meer Chinese, Molukse, Iranese, Afghaanse, Somalische en Irakeze ouderen komen. Daarmee stijgt de vraag naar mantelzorg.

Lees verder

Kwetsbaarheid onder ouderen – januari 2016

Kwetsbaarheid onder ouderen

Wat is kwetsbaarheid van ouderen en hoe is het met de kwetsbaarheid van Nederlandse en Amsterdamse ouderen gesteld? Antwoorden uit de onderzoeksliteratuur op deze vragen zijn in bijgaande document, Zicht op kwetsbaarheid in Amsterdam, verzameld.

Lees verder

Algemene informatie ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Lees verder

De ‘onzichtbare’ ouderen in beeld – Handreiking voor de opzet van een Seniorenkring

Methodiek De 'onzichtbare' ouderen in beeld

De methodiek De ‘onzichtbare’ ouderen in beeld bestaat eruit dat tien tot twintig bewoners tijdens een overzichtelijk aantal bijeenkomsten (vijf tot 10) met elkaar in gesprek gaan over hun leefomgeving. Daarbij kijken zij niet alleen naar wat er volgens hen moet veranderen, maar staan zij ook voor de uitdaging om er zelf iets aan te doen. Niet op basis van verschillen, maar op basis van gemeenschappelijkheid.

Lees verder

Met een groot hart en heel veel geduld

Met een groot hart en heel veel geduld

Ter gelegenheid van deze mijlpaal heeft CABO op 22 mei 2013 het boekje Met een groot hart en heel veel geduld gepresenteerd. In deze publicatie zijn 10 interviews met actieve vrijwilligers opgenomen, die zich inzetten voor oudere migranten in Amsterdam. Ook geeft dit boekje een korte schets van de activiteiten van stichting CABO in de afgelopen 10 jaar.

Lees verder

Dementie doet groot beroep op mantelzorger

Artikel - Dementie doet groot beroep op mantelzorgers

Eind 2012 heeft Pharos onderzoek gedaan naar de situatie van migrantenmantelzorgers die zich inzetten voor familie of vrienden met dementie. Hoe ervaren zij hun mantelzorgtaken en hoe kunnen zorgprofessionals en organisaties hen ondersteunen?

Lees verder

Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden

Publicatie Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers

Allochtone mantelzorgers hebben het aanzienlijk zwaarder dan autochtonen die iemand verzorgen: ze beginnen er meestal veel jonger aan (vaak zijn ze nog geen achttien) en ze zorgen over een langere periode. Met het woord mantelzorg zijn ze meestal onbekend, net als met bepaalde mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Maar er wél bekend mee zijn betekent nog niet: er gebruik van maken. Daar gaapt een emotioneel gat. Zorgt u ook voor iemand? is het verslag van een onderzoek naar de positie van allochtone mantelzorgers.

Lees verder