Verslaving is een ernstige ziekte die iedereen kan overkomen. Het wordt vaak gezien als iets waar alleen mensen met zwakke wilskracht last van hebben, maar dat is zeker niet waar. Verslaving kan namelijk voorkomen bij mensen van alle leeftijden en achtergronden. Het is dan ook belangrijk dat er goede verslavingszorg beschikbaar is. Maar waarom bestaat er eigenlijk verslavingszorg? Dat ga ik in deze blog uitleggen.
 

Waarom verslavingszorg zo belangrijk is

Allereerst is het belangrijk om te weten dat verslaving een geestelijke en lichamelijke ziekte is. Het kan ontstaan door bijvoorbeeld genetische aanleg, stress, trauma's of het gebruik van bepaalde middelen. Verslaving is een complex probleem waarbij het moeilijk kan zijn om hier zelf mee om te gaan. En dat is precies waarom verslavingszorg zo belangrijk is. Professionals in deze zorg kunnen namelijk helpen bij het herkennen en behandelen van verslavingsproblematiek. Het doel hierbij is om mensen te ondersteunen bij het herstellen van hun verslaving, zodat zij weer gezond kunnen functioneren.

Ten tweede is het ook belangrijk om te weten dat verslaving niet alleen de verslaafde zelf raakt, maar ook zijn of haar omgeving. Wanneer iemand verslaafd is, heeft dit vaak grote gevolgen voor de persoonlijke relaties en zelfs de werkzaamheden van de verslaafde. Het kan leiden tot bijvoorbeeld problemen op het werk, verlies van vrienden en familieleden en eenzaamheid. 

CACN Verslavingszorg kan dan helpen bij het betrekken van de omgeving in de behandeling. Door samen de problematiek rondom de verslaving te bespreken en er aan te werken, kunnen er betere resultaten worden behaald in het herstel van de verslaving.

Een derde reden waarom verslavingszorg bestaat, is om te voorkomen dat de verslaving zich verder ontwikkelt. Verslaving gaat namelijk niet vanzelf over en kan zelfs levensbedreigend zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om een verslaving aan drugs of alcohol, waarbij het risico op overdosering groot is. Verslavingszorg kan helpen bij het vroeg opsporen van verslavingsproblemen en zo voorkomen dat deze zich verder ontwikkelen.

 

behandelen van verslaving en het verminderen van criminaliteit.

Verslavingszorg bestaat dus om een aantal redenen. Zo kan het helpen bij het behandelen van de verslaving zelf, het betrekken van de omgeving en het voorkomen van verdere ontwikkeling van de verslaving. Daarnaast kan verslavingszorg ook bijdragen aan het verminderen van criminaliteit. Het is dan ook belangrijk dat verslavingszorg toegankelijk is voor iedereen die hiervan gebruik wil maken. Of je nu zelf verslaafd bent of iemand kent die verslaafd is, aarzel niet om hulp te zoeken. Er is altijd iemand die je kan helpen bij het behandelen van de verslaving Voor meer informatie je kan op het internet kijken op websites zoals www.cacnverslavingszorg.nl