Wonen met zorg

Voor zorg, hulp en begeleiding om zelfstandig te wonen of tijdelijk te verblijven kunt u terecht in een verzorgings- of verpleeghuis. Bekijk voor informatie het overzicht met organisaties.

Blog Wendela Gronthoud van CABO: Interculturele communicatie …mij een zorg

Wendela Gronthoud CABO
Wendela Gronthoud CABO

Naam: Wendela Gronthoud
Functie: Directeur CABO
Naar biografie >
www.caboamsterdam.nl

Duizenden Nederlanders emigreerden na de tweede Wereldoorlog naar Australië. De Australische overheid kon de extra handjes goed gebruiken. Hier waren de hoge werkloosheid en te weinig woningen redenen voor de Nederlandse overheid om mensen juist te stimuleren om weg te gaan.

De mensen vertrokken met de intentie om voorgoed te blijven in het nieuwe vaderland. Het merendeel slaagt erin om met hard werken een bestaan op te bouwen in Australië. Ze raken er  zo ingeburgerd dat hun kinderen niet meer de taal van hun ouders spreken of hooguit een paar woorden.

Lees verder

KCMO conferentie ” Cultuursensitief werken in de ouderenzorg”

Conferentie Cultuursensitief werken in de ouderenzorg

Gratis aanmelden via deze link of stuur een e-mail naar v.tillema@madizo.nl.
Wanneer: dinsdag 26 april
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Anand Joti, Mijehof 7A, Holendrecht Amsterdam Zuidoost
Voor wie: zorgverleners, professionals en belangstellenden

Sprekers:
Wendela Gronthoud (CABO): naar biografie.
Astrid van Ketel (Age Friendly City): naar biografie.
Jennifer van den Broeke (Pharos): naar biografie.
Audley Gerard (GGZ Psy-Portaal Transculturele hulpverlening): naar biografie

Lees verder

Woonzorgcentrum Eben Haëzer

Verpleeghuis Eben Haezer

Woon- en zorgcentrum Eben Haëzer ligt in Gein, Amsterdam Zuidoost. Het centrum biedt een combinatie van 168 aanleunwoningen en 119 appartementen, waarvan 65 met verpleeghuiszorg en 8 PG groepsverzorging plaatsen.Lees verder

Verpleeghuis De Venser

Verpleeghuis De Venser

Voor verzorging, verpleging en begeleiding kunt u terecht bij woonzorgcentrum De Venser. Voor cliënten met een Surinaamse achtergrond heeft Woonzorgcentrum De Venser De Palmentuin gecreëerd. De Palmentuin bestaat uit 10 appartementen voor enkel Surinaamse ouderen.

Lees verder

Verslag conferentie “Wonen met Zorg”

2014-11-13 Wonen met zorg (23)

Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg i.s.m. met de Ouderenadviesraad Zuidoost en met medewerking van Woonzorgcentrum De Drecht
Datum: 13 november 2014

Dankzij de gebundelde krachten van het Kennis Centrum Multiculturele Ouderenzorg (KCMO) en de OaR (Ouderenadvies Raden) heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden. De conferentie Wonen met zorg staat in het teken van de komende veranderingen in de zorg voor 2015. Dit onderwerp gaat vrijwel alle ouderen aan het hart. Mensen ervaren nog veel onduidelijkheid met betrekking tot de veranderingen die op hen afkomen. Velen zijn ongerust over de toekomst Woonzorgcentrum de Drecht heeft haar locatie en ruimte beschikbaar gesteld. Tijdens de bijeenkomst zijn ouderen, mantelzorgers en zorgorganisaties uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Waar mogelijk worden antwoorden gegeven, hoewel vooraf opgemerkt moet worden dat veel op dit moment simpelweg nog onduidelijk is. De bijeenkomst had vooral als doel ouderen de gelegenheid te geven om hun zorgen, vragen maar ook eventuele mogelijkheden tot ondersteuning te delen met elkaar en met zorgprofessionals.Lees verder

Worden, zijn, geweest

Zorgcentrum ‘De Leeuwenhoek’ van Stichting Humanitas staat in de multiculturele wijk het Oude Westen, in het hartje van Rotterdam. Kenmerkend voor het zorgcentrum is dat er mensen uit vele verschillende culturen wonen en werken.Met uiteenlopende portretten in de documentaire Worden, zijn, geweest  wordt een ander perspectief gegeven op ouder worden en de ouderenzorg.

Lees verder

De Roze Loper Tolerantiescan

Tolerantiescan Roze Loper

Om homovriendelijkheid in de zorg te bevorderen heeft het Consortium Roze 50+ (ANBO, COC, Movisie, Vilans) met KIWA, een certificerende instelling in kwaliteitszorg, de Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld.

Lees verder