Zorg

Uit het zorgaanbod van instellingen en organisaties in Amsterdam Zuidoost blijkt dat zo veel mogelijk rekening  wordt  gehouden met de diversiteit  van ouderen. Meer informatie over het zorgaanbod treft u in het menu.

Werken aan betere ouderenzorg

Boek Werken aan betere ouderenzorg

Ouderen een serieuze rol geven in de verbetering van de zorg voor ouderen. Dat is het bijzondere van het Nationaal Programma Ouderenzorg dat in 2008 van start ging in opdracht van het ministerie van VWS. Het boek Werken aan betere ouderenzorg draagt bij aan die ouderenparticipatie, door verhalen van ouderen over hun ervaringen met zorg en welzijn en verhalen van ouderen die participeren in het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Lees verder

Nieuwe Nederlanders nieuwe zorg

Steeds meer mensen met een niet-westerse achtergrond doen een beroep op zorg. Maar is de zorgsector klaar om hen van dienst te zijn? En heeft het personeel van de zorginstellingen zelf wel voldoende kleur? ACB Kenniscentrum voor emancipatie en participatie (Amsterdam) deed er met steun van de provincie onderzoek naar in Noord-Holland en schreef de factsheet Nieuwe Nederlanders nieuwe zorg hierover.

Lees verder

Crossculturele adaptatie van de Minimale Data Set (MDS)

Het algemene beeld van de populatie van oudere migranten van niet-westerse herkomst kenmerkt zich, in vergelijking met autochtone ouderen, door een relatief slechte gezondheid, meer functionele beperkingen, meer armoede, meer eenzaamheid, en een lage zelfredzaamheid. De Minimale Dataset (MDS) is een onderzoeksinstrument om de effecten van de projecten in het Nationaal Programma Ouderenzorg te evalueren. De ondezoeks factsheet Crossculturele adaptie van MDS.

Lees verder

Voorlichtingsprogramma – Ouder worden in Nederland in de 21e eeuw

Methodebeschrijving Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21e eeuw

Het voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21e eeuw is gericht op migranten en vluchtelingen vanaf 50 jaar. Doel is hen te ondersteunen bij actief en zelfstandig ouder worden, waarbij zij eigen keuzes maken en bewust nadenken over hun behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het programma bestaat uit diverse praktische bijeenkomsten, waarbij de eigen beelden en verwachtingen centraal staan.

Lees verder