Zorg

Uit het zorgaanbod van instellingen en organisaties in Amsterdam Zuidoost blijkt dat zo veel mogelijk rekening  wordt  gehouden met de diversiteit  van ouderen. Meer informatie over het zorgaanbod treft u in het menu.

De kwetsbare oudere van allochtone herkomst op de juiste weg naar voorzieningen voor gezondheid en welzijn – een probleemanalyse

In opdracht van ZonMW (Nationaal Programma Ouderenzorg) voert het Academisch Medisch Centrum, afdeling Sociale Geneeskunde een wetenschappelijk onderzoek uit naar de afstemming tussen vraag en aanbod van zorg en welzijn voor oudere migranten. Bij het onderzoek zijn oudere migranten zelf, aanbieders van zorg en welzijn en mantelzorgers betrokken. Een wetenschappelijke adviesraad en een klankbordgroep van ouderen van verschillende herkomst begeleiden het onderzoek gedurende de gehele looptijd. De looptijd van het onderzoek is 2010 – 2014. De resultaten van het onderzoek zullen begin 2014 worden gepubliceerd. De kennis die het oplevert is essentieel om de afstemming van vraag en aanbod te verbeteren.

Lees verder

De ‘onzichtbare’ ouderen in beeld – Handreiking voor de opzet van een Seniorenkring

Methodiek De 'onzichtbare' ouderen in beeld

De methodiek De ‘onzichtbare’ ouderen in beeld bestaat eruit dat tien tot twintig bewoners tijdens een overzichtelijk aantal bijeenkomsten (vijf tot 10) met elkaar in gesprek gaan over hun leefomgeving. Daarbij kijken zij niet alleen naar wat er volgens hen moet veranderen, maar staan zij ook voor de uitdaging om er zelf iets aan te doen. Niet op basis van verschillen, maar op basis van gemeenschappelijkheid.

Lees verder

En ze leefden nog lang en gelukkig

Verslag: Ouder worden in Amsterdam

De bijeenkomst ‘Ouder worden in Amsterdam’ op donderdag 27 juni 2103 werd georganiseerd door de Adviesraad Diversiteit & Integratie.

Het verslag wordt na de zomer ook aan wethouder Van Es overhandigd en met haar besproken.

Verslag: Ouder worden in Amsterdam

Verslag: Ouder worden in Amsterdam

 

Hiermee is een goede stap gezet naar een verdergaande samenwerking tussen de Adviesraad Diversiteit en Integratie en B&W en vooral ook een goede stap naar een dynamische stad die rekening houdt met diversiteit.

Oud en wijs genoeg?

Methodiek oud en wijs genoeg

Methodiekbeschrijving van een project van NOOM in samenwerking met Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie in Rotterdam. Hoe kun je als organisatie (op het gebied van empowerment, welzijn en zorg) oudere migrantenvrouwen ondersteunen bij hun voorbereiding op de oude dag?

Lees verder

Worden, zijn, geweest

Zorgcentrum ‘De Leeuwenhoek’ van Stichting Humanitas staat in de multiculturele wijk het Oude Westen, in het hartje van Rotterdam. Kenmerkend voor het zorgcentrum is dat er mensen uit vele verschillende culturen wonen en werken.Met uiteenlopende portretten in de documentaire Worden, zijn, geweest  wordt een ander perspectief gegeven op ouder worden en de ouderenzorg.

Lees verder

De Roze Loper Tolerantiescan

Tolerantiescan Roze Loper

Om homovriendelijkheid in de zorg te bevorderen heeft het Consortium Roze 50+ (ANBO, COC, Movisie, Vilans) met KIWA, een certificerende instelling in kwaliteitszorg, de Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld.

Lees verder

Migratie en gezondheid 2012

Publicatie Migratie en gezondheid 2012

De publicatie Migratie en gezondheid 2012 – Feiten en cijfers biedt een overzicht van de gezondheidstoestand en het welbevinden van ouderen met een migrantenachtergrond, hun zorggebruik en wensen of behoeften. Ook komen goede initiatieven aan de orde die zijn ontwikkeld om de diverse ouderenpopulatie een fijne oude dag te bezorgen.

Lees verder

De kwetsbare oudere van allochtone herkomst op de juiste weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn

Ouderen van niet-westerse origine zijn een kwetsbare en groeiende groep in de Nederlandse samenleving. Ze hebben in vergelijking met autochtone ouderen een relatief slechte gezondheid en een lager welzijn. Echter, de situatie van allochtone ouderen in Nederland is wetenschappelijk gezien een gegevensarm gebied. De grote behoefte aan nader onderzoek om de oudere migrant beter in beeld te krijgen wordt ook gesignaleerd in de recente verkenning door het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Lees de factsheet over dit onderzoek.

Lees verder