Zorg

Uit het zorgaanbod van instellingen en organisaties in Amsterdam Zuidoost blijkt dat zo veel mogelijk rekening  wordt  gehouden met de diversiteit  van ouderen. Meer informatie over het zorgaanbod treft u in het menu.

KCMO conferentie ” Cultuursensitief werken in de ouderenzorg”

Conferentie Cultuursensitief werken in de ouderenzorg

Gratis aanmelden via deze link of stuur een e-mail naar v.tillema@madizo.nl.
Wanneer: dinsdag 26 april
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Anand Joti, Mijehof 7A, Holendrecht Amsterdam Zuidoost
Voor wie: zorgverleners, professionals en belangstellenden

Sprekers:
Wendela Gronthoud (CABO): naar biografie.
Astrid van Ketel (Age Friendly City): naar biografie.
Jennifer van den Broeke (Pharos): naar biografie.
Audley Gerard (GGZ Psy-Portaal Transculturele hulpverlening): naar biografie

Lees verder

Amsterdam Age Friendly City

Amsterdam age friendly city

Amsterdam is op 5 juli 2015 officieel toegelaten tot het netwerk Age Friendly Cities van de Wereld gezondheidsorganisatie WHO. Een Age friendly city werkt samen met haar oudere bewoners aan een stad waar bewoners van alle leeftijden prettig kunnen leven. Er wordt gekeken naar wat Amsterdam al doet voor ouderen en wat de komende twee jaar verder ontwikkeld dient te worden. Ouderen dienen een leven lang prettig in Amsterdam te kunnen wonen.

Lees verder

Verslag bijeenkomst: ‘Niemand verdwaalt op een rechte weg’

kcmo myra interviewt

Het is even voor drieën op de laatste oktoberdag van 2014. Er zijn een handjevol mensen aanwezig in de zaal van Podium ZO! in Amsterdam Zuidoost waar om klokslag 15.00 uur de bijeenkomst ‘Niemand verdwaalt op een rechte weg’ zal plaatsvinden. Deskundigen van het AMC en Mentrum Ouderen zijn op uitnodiging van het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg aanwezig om een presentatie te geven en te praten met Surinaamse ouderen over hoe ze beter de weg zouden kunnen vinden naar voorzieningen voor zorg en welzijn. Het wordt drie uur. Paniek zou kunnen ontstaan vanwege de schijnbaar geringe belangstelling, maar alsof afgesproken stromen de senioren nu binnen. ‘Surinaamse tijd’, verklaart een bezoeker lachend. Met enige vertraging start het programma met ruim dertig Surinaamse genodigden.Lees verder

16 december Zizo café: “De weg naar zorg en welzijn voor oudere migranten”

wonen-en-zorg

wonen-en-zorgUpdate: deze bijeenkomst komt dit jaar te vervallen.

Op dinsdag 16 december organiseert de ZiZo in samenwerking met het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg en het AMC een ZiZo-café voor alle medewerkers van de bij ZiZo aangesloten organisaties.

Thema

Het thema van deze bijeenkomst is “De weg naar zorg en welzijn voor oudere migranten”. Tijdens de bijeenkomst zal Myra van Veenendaal, projectleider van het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg een toelichting geven op het Kenniscentrum. Vervolgens zal dr. Marie-Louise Essink-Bot, hoogleraar sociale geneeskunde aan het AMC-UvA, een presentatie geven over het onderzoek “De kwetsbare oudere van allochtone herkomst op de juiste weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn: een probleemanalyse.”

Lees verder

Verslag Bijeenkomst Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg 17 juni 2014

Bijeenkomst voorziet in een behoefte

Amsterdam Zuidoost telt meer dan 130 nationaliteiten. Ouderen in dit stadsdeel zijn dus alles behalve een homogene groep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er behoefte is aan dialoog tussen zorgprofessionals en senioren van Amsterdam Zuidoost. Hierom organiseerde het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg in samenwerking met Pharos, Woongroep voor Hindoestaanse ouderen Anand Joti en het Odensenhuis Zuidoost op 17 juni 2014 de bijeenkomst ‘Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg vanuit een ouderenperspectief.’ De vragen: Wat ouderen verstaan uit Amsterdam Zuidoost onder kwalitatieve ouderenzorg en wat hebben we nodig dit te bereiken’, stonden hierbij centraal.

De grote opkomst liet een hoge betrokkenheid zien bij het onderwerp. Ongeveer vijftig bezoekers waarvan circa de helft uit professionals bestond en de helft uit senioren uit het stadsdeel wisten de bijeenkomst in het buurthuis in Holendrecht te vinden.

Lees verder

Verslag Bijeenkomst Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg

kcmo olv roshnie kolste van pharos

kcmo rolstoel

 

 

 

 

Bijeenkomst voorziet in een behoefte

Amsterdam Zuidoost telt meer dan 130 nationaliteiten. Ouderen in dit stadsdeel zijn dus alles behalve een homogene groep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er behoefte is aan dialoog tussen zorgprofessionals en senioren van Amsterdam Zuidoost. Hierom organiseerde het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg, Pharos, Woongroep voor Hindoestaanse ouderen Anand Joti en het Odensenhuis Zuidoost op 17 juni 2014 de bijeenkomst ‘Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg vanuit een ouderenperspectief.’ De vragen: Wat ouderen verstaan uit Amsterdam Zuidoost onder kwalitatieve ouderenzorg en wat hebben we nodig dit te bereiken’, stonden hierbij centraal.

De grote opkomst liet een hoge betrokkenheid zien bij het onderwerp. Ongeveer vijftig bezoekers waarvan circa de helft uit professionals bestond en de helft uit senioren uit het stadsdeel wisten de bijeenkomst in het buurthuis in Holendrecht te vinden.

Lees verder

Week van Zorg en Welzijn

week van de zorg_amstra

Van 10 tot en met 15 maart 2014 wordt de tweede Nationale Week van Zorg en Welzijn georganiseerd. Een week waarin iedereen kan komen kijken hoe de zorg en welzijn ècht werkt om zo met eigen ogen te ervaren wat voor fantastisch werk er in deze sector gedaan wordt.
Kijk op de website week van de zorg en welzijn voor alle evenementen.  In deze week stellen bijvoorbeeld negen locaties van Amstra hun deuren open voor geïnteresseerden.

Lees verder

Rapport: ‘Kwaliteitscriteria ondersteuning zorg en welzijn ouderen 2013’

kwaliteitscriteria

Pharos, CSO en Zorgbelang Nederland hebben in samenwerking met ouderen kwaliteitscriteria voor welzijn en zorg vanuit ouderenperspectief ontwikkeld. Het doel van deze criteria is om op gestructureerde wijze het perspectief van ouderen in te brengen in beleidsontwikkeling, onderzoek, standaarden, richtlijnen, protocollen en zorginkoop. De criteria vervangen geenszins de inbreng van ouderen zelf in dit soort processen, maar bieden een overzicht van breed gedragen aandachtspunten vanuit ouderenperspectief. Het rapport ‘Kwaliteitsciteria ondersteuning zorg en welzijn ouderen 2013’ is bedoeld als input vanuit ouderenperspectief te dienen in trajecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg aan ouderen.

Lees verder

Rapport: ‘Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief’

kwaliteitscriteria

Pharos, CSO en Zorgbelang Nederland hebben in samenwerking met ouderen kwaliteitscriteria voor welzijn en zorg vanuit ouderenperspectief ontwikkeld. Het doel van deze criteria is om op gestructureerde wijze het perspectief van ouderen in te brengen in beleidsontwikkeling, onderzoek, standaarden, richtlijnen, protocollen en zorginkoop. De criteria vervangen geenszins de inbreng van ouderen zelf in dit soort processen, maar bieden een overzicht van breed gedragen aandachtspunten vanuit ouderenperspectief. Het rapport ‘Kwaliteitsciteria ondersteuning zorg en welzijn ouderen 2013’ is bedoeld als input vanuit ouderenperspectief te dienen in trajecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg aan ouderen.

Lees verder