Zorgen voor familie, vriend of buur

Als u meer dan acht uur per week zorgt voor een partner, kind, familielid, vriend of buur met een ziekte of beperking, dan bent u mantelzorger. Om u te ontlasten kunt u hulp krijgen bij de zorg.

Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden

Publicatie Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers

Allochtone mantelzorgers hebben het aanzienlijk zwaarder dan autochtonen die iemand verzorgen: ze beginnen er meestal veel jonger aan (vaak zijn ze nog geen achttien) en ze zorgen over een langere periode. Met het woord mantelzorg zijn ze meestal onbekend, net als met bepaalde mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Maar er wél bekend mee zijn betekent nog niet: er gebruik van maken. Daar gaapt een emotioneel gat. Zorgt u ook voor iemand? is het verslag van een onderzoek naar de positie van allochtone mantelzorgers.

Lees verder

Werken aan betere ouderenzorg

Boek Werken aan betere ouderenzorg

Ouderen een serieuze rol geven in de verbetering van de zorg voor ouderen. Dat is het bijzondere van het Nationaal Programma Ouderenzorg dat in 2008 van start ging in opdracht van het ministerie van VWS. Het boek Werken aan betere ouderenzorg draagt bij aan die ouderenparticipatie, door verhalen van ouderen over hun ervaringen met zorg en welzijn en verhalen van ouderen die participeren in het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Lees verder

Zorg om elkaar – Ouder worden in Nederland

Cursusboek Zorg om elkaar

De cursus ‘Zorg Om Elkaar’, ontwikkeld door Pharos en Vilans, biedt oudere vluchtelingen en mantelzorgers de ruimte om na te denken en met elkaar te praten over het ouder worden. Veel ouderen willen zo lang mogelijk en zo nodig met hulp thuis wonen.

Lees verder

Kleurecht maatwerk

Brochure Kleurecht maatwerk

De brochure Kleurecht maatwerk richt zich op mantelzorgondersteuners (steunpunten mantelzorg, zorg- en welzijnsorganisaties), die hun aanbod ook willen afstemmen op nieuwe klantgroepen, met name van allochtone afkomst, in hun werkgebied.

Lees verder