Wooncentrum Eben Haëzer

Wooncentrum Eben Haëzer bevindt zich in Gein, Amsterdam Zuidoost. Het wooncentrum biedt een combinatie van aanleunwoningen, éénkamerappartementen en een dienstencentrum. Er zijn 168 aanleunwoningen en 119 appartementen, waarvan 65 met verpleeghuiszorg.

Wooncentrum Eben Haëzer

De voorzieningen
De Eben Haëzer biedt wonen in een eigen appartement of u kunt kiezen voor een kamer met hulp. Het team van Cordaan ondersteunt u waar nodig en hulp is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften. Dat kan zijn in uw eigen appartement of in een woongroep met gezamenlijke huiskamer en eetkamer.
Voor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij winkelcentrum Gein, gelegen op loopafstand. Ook kunt u gebruik maken van de voorzieningen in het wijkservicepunt.

Info Wooncentrum Eben Haëzer
Wisseloord 219

1106 MB Amsterdam
Telefoon: 020 – 564 20 00
Website: Wooncentrum Eben Haëzer