Welzijn

Om op een prettige manier ouder te worden, worden in Amsterdam Zuidoost allerlei activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld  speciale bijeenkomsten voor dementerende ouderen, ontmoetingsactiviteiten, Roze Ouderen en computerlessen. Meer informatie over de activiteiten treft u in het menu.

16 december Zizo café: “De weg naar zorg en welzijn voor oudere migranten”

wonen-en-zorg

wonen-en-zorgUpdate: deze bijeenkomst komt dit jaar te vervallen.

Op dinsdag 16 december organiseert de ZiZo in samenwerking met het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg en het AMC een ZiZo-café voor alle medewerkers van de bij ZiZo aangesloten organisaties.

Thema

Het thema van deze bijeenkomst is “De weg naar zorg en welzijn voor oudere migranten”. Tijdens de bijeenkomst zal Myra van Veenendaal, projectleider van het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg een toelichting geven op het Kenniscentrum. Vervolgens zal dr. Marie-Louise Essink-Bot, hoogleraar sociale geneeskunde aan het AMC-UvA, een presentatie geven over het onderzoek “De kwetsbare oudere van allochtone herkomst op de juiste weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn: een probleemanalyse.”

Lees verder

Verslag Bijeenkomst Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg 17 juni 2014

Bijeenkomst voorziet in een behoefte

Amsterdam Zuidoost telt meer dan 130 nationaliteiten. Ouderen in dit stadsdeel zijn dus alles behalve een homogene groep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er behoefte is aan dialoog tussen zorgprofessionals en senioren van Amsterdam Zuidoost. Hierom organiseerde het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg in samenwerking met Pharos, Woongroep voor Hindoestaanse ouderen Anand Joti en het Odensenhuis Zuidoost op 17 juni 2014 de bijeenkomst ‘Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg vanuit een ouderenperspectief.’ De vragen: Wat ouderen verstaan uit Amsterdam Zuidoost onder kwalitatieve ouderenzorg en wat hebben we nodig dit te bereiken’, stonden hierbij centraal.

De grote opkomst liet een hoge betrokkenheid zien bij het onderwerp. Ongeveer vijftig bezoekers waarvan circa de helft uit professionals bestond en de helft uit senioren uit het stadsdeel wisten de bijeenkomst in het buurthuis in Holendrecht te vinden.

Lees verder

Verslag Bijeenkomst Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg

kcmo olv roshnie kolste van pharos

kcmo rolstoel

 

 

 

 

Bijeenkomst voorziet in een behoefte

Amsterdam Zuidoost telt meer dan 130 nationaliteiten. Ouderen in dit stadsdeel zijn dus alles behalve een homogene groep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er behoefte is aan dialoog tussen zorgprofessionals en senioren van Amsterdam Zuidoost. Hierom organiseerde het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg, Pharos, Woongroep voor Hindoestaanse ouderen Anand Joti en het Odensenhuis Zuidoost op 17 juni 2014 de bijeenkomst ‘Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg vanuit een ouderenperspectief.’ De vragen: Wat ouderen verstaan uit Amsterdam Zuidoost onder kwalitatieve ouderenzorg en wat hebben we nodig dit te bereiken’, stonden hierbij centraal.

De grote opkomst liet een hoge betrokkenheid zien bij het onderwerp. Ongeveer vijftig bezoekers waarvan circa de helft uit professionals bestond en de helft uit senioren uit het stadsdeel wisten de bijeenkomst in het buurthuis in Holendrecht te vinden.

Lees verder

Week van Zorg en Welzijn

week van de zorg_amstra

Van 10 tot en met 15 maart 2014 wordt de tweede Nationale Week van Zorg en Welzijn georganiseerd. Een week waarin iedereen kan komen kijken hoe de zorg en welzijn ècht werkt om zo met eigen ogen te ervaren wat voor fantastisch werk er in deze sector gedaan wordt.
Kijk op de website week van de zorg en welzijn voor alle evenementen.  In deze week stellen bijvoorbeeld negen locaties van Amstra hun deuren open voor geïnteresseerden.

Lees verder

Rapport: ‘Kwaliteitscriteria ondersteuning zorg en welzijn ouderen 2013’

kwaliteitscriteria

Pharos, CSO en Zorgbelang Nederland hebben in samenwerking met ouderen kwaliteitscriteria voor welzijn en zorg vanuit ouderenperspectief ontwikkeld. Het doel van deze criteria is om op gestructureerde wijze het perspectief van ouderen in te brengen in beleidsontwikkeling, onderzoek, standaarden, richtlijnen, protocollen en zorginkoop. De criteria vervangen geenszins de inbreng van ouderen zelf in dit soort processen, maar bieden een overzicht van breed gedragen aandachtspunten vanuit ouderenperspectief. Het rapport ‘Kwaliteitsciteria ondersteuning zorg en welzijn ouderen 2013’ is bedoeld als input vanuit ouderenperspectief te dienen in trajecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg aan ouderen.

Lees verder

Rapport: ‘Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief’

kwaliteitscriteria

Pharos, CSO en Zorgbelang Nederland hebben in samenwerking met ouderen kwaliteitscriteria voor welzijn en zorg vanuit ouderenperspectief ontwikkeld. Het doel van deze criteria is om op gestructureerde wijze het perspectief van ouderen in te brengen in beleidsontwikkeling, onderzoek, standaarden, richtlijnen, protocollen en zorginkoop. De criteria vervangen geenszins de inbreng van ouderen zelf in dit soort processen, maar bieden een overzicht van breed gedragen aandachtspunten vanuit ouderenperspectief. Het rapport ‘Kwaliteitsciteria ondersteuning zorg en welzijn ouderen 2013’ is bedoeld als input vanuit ouderenperspectief te dienen in trajecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg aan ouderen.

Lees verder

De kwetsbare oudere van allochtone herkomst op de juiste weg naar voorzieningen voor gezondheid en welzijn – een probleemanalyse

In opdracht van ZonMW (Nationaal Programma Ouderenzorg) voert het Academisch Medisch Centrum, afdeling Sociale Geneeskunde een wetenschappelijk onderzoek uit naar de afstemming tussen vraag en aanbod van zorg en welzijn voor oudere migranten. Bij het onderzoek zijn oudere migranten zelf, aanbieders van zorg en welzijn en mantelzorgers betrokken. Een wetenschappelijke adviesraad en een klankbordgroep van ouderen van verschillende herkomst begeleiden het onderzoek gedurende de gehele looptijd. De looptijd van het onderzoek is 2010 – 2014. De resultaten van het onderzoek zullen begin 2014 worden gepubliceerd. De kennis die het oplevert is essentieel om de afstemming van vraag en aanbod te verbeteren.

Lees verder

De ‘onzichtbare’ ouderen in beeld – Handreiking voor de opzet van een Seniorenkring

Methodiek De 'onzichtbare' ouderen in beeld

De methodiek De ‘onzichtbare’ ouderen in beeld bestaat eruit dat tien tot twintig bewoners tijdens een overzichtelijk aantal bijeenkomsten (vijf tot 10) met elkaar in gesprek gaan over hun leefomgeving. Daarbij kijken zij niet alleen naar wat er volgens hen moet veranderen, maar staan zij ook voor de uitdaging om er zelf iets aan te doen. Niet op basis van verschillen, maar op basis van gemeenschappelijkheid.

Lees verder

En ze leefden nog lang en gelukkig

Verslag: Ouder worden in Amsterdam

De bijeenkomst ‘Ouder worden in Amsterdam’ op donderdag 27 juni 2103 werd georganiseerd door de Adviesraad Diversiteit & Integratie.

Het verslag wordt na de zomer ook aan wethouder Van Es overhandigd en met haar besproken.

Verslag: Ouder worden in Amsterdam

Verslag: Ouder worden in Amsterdam

 

Hiermee is een goede stap gezet naar een verdergaande samenwerking tussen de Adviesraad Diversiteit en Integratie en B&W en vooral ook een goede stap naar een dynamische stad die rekening houdt met diversiteit.