Eenzaamheid en isolement

Wanneer het contact met andere mensen vermindert, kan er een gevoel van eenzaamheid ontstaan. In Amsterdam Zuidoost zijn er organisaties die activiteiten bieden waarin ontmoeting centraal staat.

Migrantenouderen genieten van -eigen- dagbesteding

Artikel Migrantenouderen genieten van -eigen- dagbesteding

Dagbesteding binnen de ‘eigen’ groep voorziet in een duidelijke behoefte van oudere migranten. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Pharos in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Samenwerking tussen algemene organisaties en zelforganisaties bleek de sleutel tot succes.

Lees verder

Ik wil niemand tot last zijn – Over stille eenzaamheid onder oudere migranten in Nederland

Publicatie Ik wil niemand tot last zijn

Ik wil niemand tot last zijn doorbreekt het taboe en de verborgenheid rond eenzaamheid bij niet-westerse senioren. Over eenzaamheid wordt onder niet-westers senioren in Nederland nauwelijks gesproken. Het komt in hun beleving nauwelijks voor. Ontmoeting blijkt belangrijk om eenzaamheid te voorkomen. Maar omdat de eerste generatie niet-westerse migranten het Nederlands slecht beheerst, zijn de contacten met autochtone ouderen beperkt.

Lees verder

Crossculturele adaptatie van de Minimale Data Set (MDS)

Het algemene beeld van de populatie van oudere migranten van niet-westerse herkomst kenmerkt zich, in vergelijking met autochtone ouderen, door een relatief slechte gezondheid, meer functionele beperkingen, meer armoede, meer eenzaamheid, en een lage zelfredzaamheid. De Minimale Dataset (MDS) is een onderzoeksinstrument om de effecten van de projecten in het Nationaal Programma Ouderenzorg te evalueren. De ondezoeks factsheet Crossculturele adaptie van MDS.

Lees verder