Dementie

Voor ouderen met dementie zijn er passende activiteiten die door de ouderen vaak als veilig en prettig worden ervaren.

 

Kraka-e-Sewa – Bidden, trainen en dansen – (G)oud in de stad

Kraka-e-Sewa is een ontmoetingscentrum waar Surinaamse ouderen met beginnende dementie en hun verzorgers met al hun vragen terecht kunnen. ‘Kraka’ is Surinaams voor ‘steun’, in het ontmoetingscentrum dus de steun aan de man, vrouw, kinderen, en/of andere familieleden en vrienden die een beginnend dementerend familielid thuis verzorgen. ‘Sewa”is afgeleid van het Hindiwoord ‘zorg’, in het ontmoetingscentrum dus de zorg aan de bezoekers van het ontmoetingscentrum.

Lees verder

Dementie doet groot beroep op mantelzorger

Artikel - Dementie doet groot beroep op mantelzorgers

Eind 2012 heeft Pharos onderzoek gedaan naar de situatie van migrantenmantelzorgers die zich inzetten voor familie of vrienden met dementie. Hoe ervaren zij hun mantelzorgtaken en hoe kunnen zorgprofessionals en organisaties hen ondersteunen?

Lees verder

Dementiescreening bij oudere migranten met Nederlands als tweede taal

Bij geheugenpoliklinieken krijgen professionals steeds meer te maken met oudere migranten. Dit zal de komende jaren alleen nog maar meer worden. Professionals die in deze centra werken zijn echter onvoldoende voorbereid op deze groeiende groep patiënten van niet-westerse afkomst. Zij komen dan ook veel obstakels tegen bij het stellen van de juiste diagnose. In het artikel Dementiediagnostiek bij oudere migranten op de geheugenpolikliniek: obstakels en oplossingen worden obstakels in verschillende fasen van het proces beschreven en aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de interculturele communicatie, (neuropsychologische) testdiagnostiek en zorgadviezen in de praktijk.

Lees verder