Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijkheden

Allochtone mantelzorgers hebben het aanzienlijk zwaarder dan autochtonen die iemand verzorgen: ze beginnen er meestal veel jonger aan (vaak zijn ze nog geen achttien) en ze zorgen over een langere periode. Met het woord mantelzorg zijn ze meestal onbekend, net als met bepaalde mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Maar er wél bekend mee zijn betekent nog niet: er gebruik van maken. Daar gaapt een emotioneel gat. Zorgt u ook voor iemand? is het verslag van een onderzoek naar de positie van allochtone mantelzorgers.

Rapport Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers

Rapport Zorgt u ook voor iemand? De positie van allochtone mantelzorgers

De professionals bij gemeenten en instellingen blijken voor het merendeel goed op de hoogte van de ondersteuningsbehoeften van allochtone mantelzorgers. Ook weten ze wat je moet doen om allochtone mantelzorgers te bereiken. Dat in de praktijk weinig gebeurt, komt mede door een gebrek aan te besteden uren. Ook gelden wellicht andere prioriteiten. Professionals geven aan dat er meer aandacht zou moeten uitgaan naar de verzorgden, naar mannen en naar  jonge mantelzorgers. Veel allochtone mantelzorgers zijn overbelast. Ze zouden graag een betere balans willen tussen zorgen en tijd voor zichzelf, en hebben behoefte aan contact met lotgenoten.

Met het rapport Zorgt u ook voor iemand?  rapport doet FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken verslag van een onderzoek naar de positie van allochtone mantelzorgers in zes steden. Het onderzoek is in 2010 uitgevoerd in samenwerking met stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) en gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

© 2011 FORUM
ISBN 9789057141645
NUR 600