Transnationaal wonen onder oudere migranten

Forum heeft samen met Platform31 een inventariserend onderzoek naar het pendelgedrag en nieuwe bijpassende woonvormen uitgevoerd.

Rapport Transnationaal wonen onder oudere migranten

Rapport Transnationaal wonen onder oudere migranten

Het onderzoeksinstituut Risbo, verbonden aan de Erasmusuniversiteit (Rotterdam), heeft namens Platform 31 en FORUM het pendelgedrag van ouderen van de drie grootste migrantengroepen in Nederland verder onderzocht en verkend in welke flexibele woonvormen migrantenouderen geïnteresseerd zijn. Het rapport Transnationaal wonen onder oudere migranten doet verslag van deze verkennende studie.

© 2013, FORUM
Auteurs: A.M. Weltevrede, Y. Seidler, J. de Boom