Samenvatting Lokaal LHBT-beleid 2014

Movisie Samenvatting Lokaal LHBT beleid per gemeente 2014 is een inventarisatie beleid en aanbod per gemeente op alfabetische volgorde. Amsterdam vind u terug op pagina 10.
In dit overzicht vindt u een weergave van het soort beleid, de speerpunten in de periode 2012 – 2014, de betrokken gemeentelijke sectoren en/of diensten en de samenwerkingspartners in de uitvoering. De verantwoordelijke ambtenaren van de Lokaal LHBT-beleid hebben dit overzicht ingevuld, van hen allemaal staan de contactgegevens vermeld als u vragen heeft over de aanpak en/of inhoud van hun lokale LHBT-emancipatiebeleid.

Movisie_samenvatting Lokaal LHBT beleid_2014Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in 2007 een aantal gemeenten uitgenodigd om koploper homo-emancipatiebeleid te worden. Achttien gemeenten hebben zich daarop verbonden aan het ontwikkelen, dan wel implementeren van homo-emancipatiebeleid op lokaal niveau. De ervaringen met de achttien koplopergemeenten in de jaren 2008 – 2011 laten zien dat intensivering van aandacht voor deze doelgroep in lokaal beleid zijn vruchten afwerpt. De overheid richtte zich daarnaast, in overeenstemming met internationale ontwikkelingen, expliciet op de groep lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT). Mede daarom is sinds 2012 het Programma Lokaal LHBT-beleid actief. Vanuit de wens naar landelijke dekking werden de 50 grootste gemeenten van Nederland en de drie grootste Zeeuwse gemeenten uitgenodigd om zich bij het programma aan te sluiten. Daarop is het programma uitgebreid met nog eens 22 gemeenten. Uiteindelijk moet in deze 41 gemeenten aandacht voor LHBT-emancipatie verankerd zijn in het lokale beleid. Naast sociale acceptatie benoemt de regering veiligheid als een ander belangrijke speerpunt van LHBT-beleid.