De Roze Loper Tolerantiescan

Om homovriendelijkheid in de zorg te bevorderen heeft het Consortium Roze 50+ (ANBO, COC, Movisie, Vilans) met KIWA, een certificerende instelling in kwaliteitszorg, de Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld.

Tolerantiescan Roze Loper

Tolerantiescan Roze Loper

Deze Tolerantiescan(c) heeft als doel de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele mensen te bevorderen (Sociale Acceptatie Seksuele Diversiteit). De Tolerantiescan(c) geeft instellingen inzicht in hoeverre hun aanbod aansluit bij de doelgroep.

Het instrument prikkelt de bewustwording bij directie en medewerkers van zorginstellingen. De criteria voor homovriendelijkheid, zoals oorspronkelijk ontwikkeld door COC Nijmegen, worden objectief meetbaar gemaakt. Het gaat hierbij om:

  • respect en openheid
  • waarborging van privacy
  • aandacht en training in omgaan met seksuele diversiteit
  • gelijke behandeling van partners en
  • zorgvuldigheid in de omgang met seksuele diversiteit
Roze loper

© Robert Tjalondo

Achtergrondinformatie over de Roze Loper

De Roze Loper is een certificering van kwaliteitszorgbedrijf KIWA. Het certificaat wordt toegekend als een instelling voor ouderenzorg na een toetsing aan de hand van een tolerantiescan positief wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar respect en openheid, waarborging van privacy, of er activiteiten zijn voor ‘roze’ ouderen en of het personeel specifiek getraind is. Wordt bij intakes bijvoorbeeld gevraagd naar een ‘partner’ of naar een ‘echtgeno(o)t(e)’? De Roze Loper wordt toegekend aan zorginstellingen met een klimaat waarin oudere lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) zich veilig en prettig voelen.

Nellestein in Amsterdam Zuidoost heeft het bord op de deur.