Palliatieve zorg aan oudere migranten

Palliatieve zorg aan oudere migranten vereist maatwerk. Zorgverleners krijgen in toenemende mate te maken met oudere migranten die hun laatste levensdagen doormaken in Nederland.

Artikel Palliatieve zorg aan oudere migranten

Artikel Palliatieve zorg aan oudere migranten

Journaliste Veronique Huijbregts spreekt hierover met Pharos-medewerkster Maria van den Muijsenbergh, medeauteur van de handreiking over palliatieve zorg aan migranten. En met Fuusje de Graaff, onlangs gepromoveerd op de rol van familie in de laatste levensfase bij Turkse en Marokkaanse migranten.

Phaxx 2012/2