Crossculturele adaptatie van de Minimale Data Set (MDS)

Het algemene beeld van de populatie van oudere migranten van niet-westerse herkomst kenmerkt zich, in vergelijking met autochtone ouderen, door een relatief slechte gezondheid, meer functionele beperkingen, meer armoede, meer eenzaamheid, en een lage zelfredzaamheid. De Minimale Dataset (MDS) is een onderzoeksinstrument om de effecten van de projecten in het Nationaal Programma Ouderenzorg te evalueren. De ondezoeks factsheet Crossculturele adaptie van MDS.

Lees verder

Voorlichtingsprogramma – Ouder worden in Nederland in de 21e eeuw

Methodebeschrijving Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21e eeuw

Het voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21e eeuw is gericht op migranten en vluchtelingen vanaf 50 jaar. Doel is hen te ondersteunen bij actief en zelfstandig ouder worden, waarbij zij eigen keuzes maken en bewust nadenken over hun behoeften op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het programma bestaat uit diverse praktische bijeenkomsten, waarbij de eigen beelden en verwachtingen centraal staan.

Lees verder

Kleurecht maatwerk

Brochure Kleurecht maatwerk

De brochure Kleurecht maatwerk richt zich op mantelzorgondersteuners (steunpunten mantelzorg, zorg- en welzijnsorganisaties), die hun aanbod ook willen afstemmen op nieuwe klantgroepen, met name van allochtone afkomst, in hun werkgebied.

Lees verder