Beweeg je brein!

laura kerszenblat

Beweeg je brein! is ontwikkeld door Laura Kerszenblat, bewegingswetenschapper en trainer. Zij is gespecialiseerd in groepsdynamica en cognitieve simulatie. Haar methodiek Beweeg je brein! heeft dankzij NUZO de stimuleringsprijs gekregen om deze methodiek toegankelijk te maken voor professionals en vrijwilligers die met oudere migranten werken. KCMO leerde haar kennen bij de opening van de Week van de Dementie waar zij een workshop gaf en vroegen haar meer te vertellen over haar methodiek.

Wat is Beweeg je brein! precies?

Beweeg je brein is een conditietraining voor de hersenen. Want hersenen werken net als spieren. Als je ze niet gebruikt dan ontwikkel je ze niet. De methode van Laura Kerszenblat bestaat uit diverse oefeningen die ervoor zorgen dat er nieuwe verbindingen in de hersenen worden aangelegd. Blijf je die trainen dan gaat de oefening een volgende keer makkelijker en sneller. Neem bijvoorbeeld tandenpoetsen. Doe je dat altijd met rechts, doe het dan eens met de linkerhand. Een ander deel van je hersens worden gestimuleerd.

Zowel het Geheugen, Aandacht, Concentratie, Motoriek, Taal, Rekenen, Logica, Ruimtelijk inzicht en Oriëntatievermogen worden met ‘Beweeg je brein’ getraind. De nadruk ligt echter bij ieder weer anders. De een is tenslotte al beter getraind in ruimtelijk inzicht dan een ander.

Of het cultuurbepaald is? Dat durft Kerszenblat niet te zeggen. Wel zegt ze dat het opvalt dat met name Marokkaanse en Turkse vrouwen erg visueel zijn ingesteld. Laat heel kort iemand voorbij lopen en ze weten precies de details te benoemen. Van oorbel, tot soort knopen op de jas.

Waarom is je brein trainen zo belangrijk?

Laura Kerszenblat: ‘Bewegen in combinatie met prikkeling van de hersenen heeft veel positieve uitwerkingen. Zo krijgen mensen weer meer grip op wat ze kunnen. Het versterkt de zelfstandigheid. Veel mensen slapen er beter door en zowel lichamelijke als mentale klachten verminderen. En daarnaast brengt het bewegen ook simpelweg plezier. ‘

Wat maakt Beweeg je brein! geschikt voor oudere migranten?

De methodiek Beweeg je brein! is om verschillende redenen geschikt voor oudere migranten:

  • De herkenbaarheid is groot. De muziek en de onderwerpen worden naar behoefte van de belevingswereld van de deelnemers aangepast; daarmee hebben ouderen zelf een inbreng.
  • De methodiek is goed toepasbaar in (cultuur sensitieve) dagopvangprojecten en ontmoetingsactiviteiten, zowel in zorgcentra als in buurtcentra
  • De groepsgewijze aanpak sluit goed aan bij de sterke behoefte aan onderlinge ontmoeting van oudere migranten.

Meer weten? Bezoek de website van Laura Kerszenblat.

Programmaboekje – Week van de Dementie Zuidoost 2014

Week van de dementie Amsterdam ZO 2014

Op 21 september 2014 is weer het Wereld-Alzheimerdag. Dit jaar heeft de dag als thema meegekregen Muziek en Dementiepreventie. In Amsterdam Zuidoost hebben we daar van gemaakt: Muziek en Bewegen. Met muziek kan je lekker bewegen en bewegen kan de kans op dementie verkleinen.

Week van de dementie Amsterdam ZO 2014

In het programmaboekje (pdf) van activiteiten rond Bewegen en Muziek, opgezet in een samenwerking van verschillende organisaties in zorg en welzijn met betrokken bewoners rond dementie in informele en reguliere zorg, een programma vol beweging voor ieder wat wils, dus genieten én vooral bewegen maar!

Meer informatie

Karine Klappe
Coördinator Amsterdam Zuidoost en Odensehuis-Zuidoost, stichting Samenwonen-Samenleven (SW-SL)

k.klappe@sw-sl.nl
06-20879180

Verslag Bijeenkomst Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg 17 juni 2014

Bijeenkomst voorziet in een behoefte

Amsterdam Zuidoost telt meer dan 130 nationaliteiten. Ouderen in dit stadsdeel zijn dus alles behalve een homogene groep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er behoefte is aan dialoog tussen zorgprofessionals en senioren van Amsterdam Zuidoost. Hierom organiseerde het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg in samenwerking met Pharos, Woongroep voor Hindoestaanse ouderen Anand Joti en het Odensenhuis Zuidoost op 17 juni 2014 de bijeenkomst ‘Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg vanuit een ouderenperspectief.’ De vragen: Wat ouderen verstaan uit Amsterdam Zuidoost onder kwalitatieve ouderenzorg en wat hebben we nodig dit te bereiken’, stonden hierbij centraal.

De grote opkomst liet een hoge betrokkenheid zien bij het onderwerp. Ongeveer vijftig bezoekers waarvan circa de helft uit professionals bestond en de helft uit senioren uit het stadsdeel wisten de bijeenkomst in het buurthuis in Holendrecht te vinden.

Lees verder

Rapport: ‘Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief’

kwaliteitscriteria

Pharos, CSO en Zorgbelang Nederland hebben in samenwerking met ouderen kwaliteitscriteria voor welzijn en zorg vanuit ouderenperspectief ontwikkeld. Het doel van deze criteria is om op gestructureerde wijze het perspectief van ouderen in te brengen in beleidsontwikkeling, onderzoek, standaarden, richtlijnen, protocollen en zorginkoop. De criteria vervangen geenszins de inbreng van ouderen zelf in dit soort processen, maar bieden een overzicht van breed gedragen aandachtspunten vanuit ouderenperspectief. Het rapport ‘Kwaliteitsciteria ondersteuning zorg en welzijn ouderen 2013’ is bedoeld als input vanuit ouderenperspectief te dienen in trajecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg aan ouderen.

Lees verder

Samenvatting Lokaal LHBT-beleid 2014

Movisie_samenvatting Lokaal LHBT beleid_2014

Movisie Samenvatting Lokaal LHBT beleid per gemeente 2014 is een inventarisatie beleid en aanbod per gemeente op alfabetische volgorde. Amsterdam vind u terug op pagina 10.
In dit overzicht vindt u een weergave van het soort beleid, de speerpunten in de periode 2012 – 2014, de betrokken gemeentelijke sectoren en/of diensten en de samenwerkingspartners in de uitvoering. De verantwoordelijke ambtenaren van de Lokaal LHBT-beleid hebben dit overzicht ingevuld, van hen allemaal staan de contactgegevens vermeld als u vragen heeft over de aanpak en/of inhoud van hun lokale LHBT-emancipatiebeleid.

Lees verder

Minisymposium Gezellig maakt gezond

Boek Verhalen van veerkracht

Het minisymposium ‘Gezellig maakt gezond‘ gaat over gemeenschappelijk wonen van oudere migranten. Tijdens het symposium wordt ingegaan op de positieve effecten van groepswonen. En werd georganiseerd in het kader van de week tegen de eenzaamheid.

Lees verder

De ‘onzichtbare’ ouderen in beeld – Handreiking voor de opzet van een Seniorenkring

Methodiek De 'onzichtbare' ouderen in beeld

De methodiek De ‘onzichtbare’ ouderen in beeld bestaat eruit dat tien tot twintig bewoners tijdens een overzichtelijk aantal bijeenkomsten (vijf tot 10) met elkaar in gesprek gaan over hun leefomgeving. Daarbij kijken zij niet alleen naar wat er volgens hen moet veranderen, maar staan zij ook voor de uitdaging om er zelf iets aan te doen. Niet op basis van verschillen, maar op basis van gemeenschappelijkheid.

Lees verder

En ze leefden nog lang en gelukkig

Verslag: Ouder worden in Amsterdam

De bijeenkomst ‘Ouder worden in Amsterdam’ op donderdag 27 juni 2103 werd georganiseerd door de Adviesraad Diversiteit & Integratie.

Het verslag wordt na de zomer ook aan wethouder Van Es overhandigd en met haar besproken.

Verslag: Ouder worden in Amsterdam

Verslag: Ouder worden in Amsterdam

 

Hiermee is een goede stap gezet naar een verdergaande samenwerking tussen de Adviesraad Diversiteit en Integratie en B&W en vooral ook een goede stap naar een dynamische stad die rekening houdt met diversiteit.

Ervaringen met de cursus Levensboek

Artikel Ervaringen met de cursus Levensboek

In 2011 en 2012 organiseerde stichting Lize een cursus voor vluchtelingenvrouwen uit voormalig Joegoslavië. Lize richt zich op migranten afkomstig uit voormalig Joegoslavië, Zuid-Europa en Kaapverdië. Deelneemsters aan de cursus Levensboek blikken in acht bijeenkomsten in de eigen taal terug op hun leven en zoeken naar een positief levensverhaal.

Lees verder