Ouderen in veilige handen: Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Het NOOM voert samen met de ouderenbonden ANBO, PCOB en Unie KBO in opdracht van het ministerie van VWS de landelijke campagne Ouderen in veilige handen uit.

Campagne Een veilig thuis

Campagne Een veilig thuis

Naar schatting zijn er elk jaar 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling. Dit kan zich in verschillende vormen uiten; fysiek geweld, psychische mishandeling maar ook verwaarlozing en seksueel misbruik horen hierbij. Ouderenmishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. Dus ook in de migrantengemeenschappen. Soms is sprake van opzettelijke en doelbewuste foute handelingen. Maar heel vaak speelt onmacht van mantelzorgers om goed om te gaan met ziekte een rol. Of mantelzorgers hebben, vol goede bedoelingen, te weinig oog voor de wensen van de oudere.

Trainingen van gespreksleiders / voorlichters

In april 2013 zijn de lidorganisaties van NOOM gestart met de trainingen Ouderen in veilige handen. Inmiddels zijn bij IOC (Chinese ouderen), Lize (Zuid-Europese ouderen), Fos’ten (Surinaamse 50+ vrouwen) en NEHOB (Nederlandse Hindoe Ouderen Bond) al veel  gespreksleiders opgeleid.