Onbezorgd verzorgd – Allochtone ouderen, zorg en miszorg

In het project Onbezorgd verzorgd staan deze ‘ouderen van nu’ centraal, en wel in het bijzonder ouderen van niet-Nederlandse afkomst. Er is onderzocht welke behoeften, wensen en verwachtingen zij hebben ten aanzien van hun verzorging.

Onderzoeksverslag Onbezorgd verzorgd

Onderzoeksverslag Onbezorgd verzorgd

Veel zorg aan ouderen wordt gepleegd door mantelzorgers. Dit zijn gezins- of familieleden, vrienden, buren of kennissen die, in een niet professionele setting, voor een zieke of hulpbehoevende naaste zorgen. In het onderzoek Onbezorgd verzorgd hebben ook zij een plek gekregen. Hoe ervaren deze mantelzorgers hun zorgtaak?

Auteur: Rénie van der Putte M.m.v.: Thea van Neerbos
© ACB Kenniscentrum, maart 2012