Kwetsbaarheid onder ouderen – januari 2016

Wat is kwetsbaarheid van ouderen en hoe is het met de kwetsbaarheid van Nederlandse en Amsterdamse ouderen gesteld? Antwoorden uit de onderzoeksliteratuur op deze vragen zijn in bijgaande document, Zicht op kwetsbaarheid in Amsterdam, verzameld.

Kwetsbaarheid onder ouderenDeze literatuurstudie maakt onderdeel uit van het project ‘Naar een integrale vernieuwingsstrategie in de zorg voor kwetsbare ouderen’, dat erop gericht is de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren door de ontwikkeling van zorginnovaties binnen de regio Amsterdam.

Tegen de achtergrond van de veranderingen in het zorgstelsel die in 2015 zijn ingegaan (decentralisatie van delen van de AWBZ, bezuinigingen) is het thema kwetsbaarheid bijzonder relevant. Als onderdeel van de ‘participatiesamenleving’ wordt op het terrein van de zorg steeds meer nadruk gelegd op de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. Juist voor kwetsbare burgers kan deze transitie risico’s met zich meebrengen. Een beter inzicht in kwetsbaarheid bij ouderen in Amsterdam maakt een preciezere focus op deze doelgroep mogelijk. Hierdoor kunnen beter gerichte, effectieve beleidsinterventies worden ontwikkeld, waardoor goede zorg voor kwetsbare ouderen ook in deze nieuwe context gewaarborgd kan worden.