Gezondheid van oudere migranten in de 4 grote steden

Met het ouder worden, neemt zowel het aantal chronische aandoeningen als het aantal beperkingen toe en neemt het positieve oordeel over de eigen gezondheid af. In hoeverre 65-plussers uit de verschillende etnische groeperingen hierin van elkaar verschillen, leest u in de factsheet van de GGD Amsterdam Gezondheid van oudere migranten in de vier grote steden.

Factstheet GGDDe factsheet van GGD Amsterdam gaat over de gezondheid, de beperkingen en de leefgewoonten van oudere migranten. Eerder onderzoek liet zien dat er grote gezondheidsverschillen zijn tussen migranten en Nederlandse ouderen. Hoe is het nu gesteld met hun gezondheid en welbevinden? In hoeverre verschillen zij van hun Nederlandse leeftijdsgenoten? Nemen migranten 65-plussers voldoende deel aan de samenleving en hebben ze voldoende regie over hun leven?