Factsheet Ouderen en homoseksualiteit

In de Factsheet Movisie Ouderen en homoseksualiteit staan de beleidsmogelijkheden ten behoeve van oudere homoseksuelen.

Movisie |  Factsheet ouderen en homoseksualiteit | 2007

Movisie | Factsheet ouderen en homoseksualiteit | 2007

Tijdens een Roze Belweek belden veel homo-ouderen over hun zorgen om de (latere) zorg. Men ervaart het klimaat in zorgtehuizen als homo-onvriendelijk en wil graag meer aandacht voor homoseksualiteit binnen de zorgopleidingen. Tamelijk veel oudere homoseksuelen zijn een- zaam, en zijn op zoek naar ontmoetingsmogelijk- heden. Maar, zeggen ouderenbonden, welzijnsin- stellingen, gemeenten, en ook homo-organisa- ties: deze groep is zo onzichtbaar! Men weet vaak niet hoe oudere homoseksuelen zelf hun leven, woonomgeving en zorgbehoefte willen invullen.