Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf – Mei 2016

Zijn er verklaringen voor het hoge percentage eenzaamheid onder niet-westerse migranten? De Coalitie Erbij heeft het Kennisplatform Integratie & Samenleving gevraagd hiernaar te zoeken. Het gaat de Coalitie vooral om de eenzaamheidsproblematiek onder ouderen, met name onder ouderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. De publicatie ‘Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf’ geeft antwoord op de vragen die De Coalitie Erbij stelt.

Publicatie Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf uitgevoerd door het Kennisplatform Integratie en Samenleving.Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van volwassenen met een niet-westerse achtergrond ouder dan 19 jaar zich eenzaam voelt. Dit staat tegenover ruim vijfendertig procent van de autochtone Nederlanders. De GGD’en hebben deze gegevens in 2012 verzameld onder ruim 370.000 mensen, en het RIVM heeft daar vervolgens een analyse op uitgevoerd (2013).

Het verzoek van De Coalitie leidde tot de volgende vragen:

1. Kloppen de hoge cijfers? Met andere woorden: is de uitwerking van het begrip eenzaamheid en het gehanteerde meetinstrument wel adequaat als het gaat om het meten van eenzaamheid onder ouderen met een niet-westerse achtergrond, met name onder ouderen van
Turkse of Marokkaanse komaf?
2. En als ze kloppen, wat zijn dan verklaringen voor de hoge cijfers van eenzaamheid?
3. En welke voorwaarden zijn er nodig om adequaat beleid in de sociale sector te ontwikkelen om de eenzaamheid onder ouderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond te verminderen?

In deze verkenning wordt antwoord gegeven op deze vragen.