Zorgnet Thuisbest

Omdat niemand hetzelfde is

Oost west… ThuisBest. De meeste mensen voelen zich toch het prettigst in hun eigen omgeving. Ook als ze te maken hebben met een handicap, ziekte of ouderdomsproblemen. Thuiszorgorganisatie Zorgnet ThuisBest biedt tal van zorgdiensten om het zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken. Daarbij beseffen de gekwalificeerde zorgverleners van Zorgnet ThuisBest zich maar al te goed dat ze bij iemand ‘thuis’ zijn en dat geen mens en situatie hetzelfde is. Een persoonlijke benadering zonder waardeoordelen en met respect, daar staat Zorgnet ThuisBest voor.

Het dienstenaanbod van Zorgnet Thuisbest

  • Dag-, avond- en nachtzorg
  • 24-uurszorg
  • Huishoudelijke verzorging
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Palliatieve en terminale zorg

Daarnaast wordt er ondersteunende begeleiding geboden. Hierbij wordt de aandoening, beperking of handicap als gegeven gezien en gekeken naar wat de cliënt nog wél kan in plaats van wat er niet (meer) gaat. Gedacht kan worden aan hulp bij het structureren van de dag en aan ondersteuning om beter regie te kunnen krijgen over het eigen leven. Deze begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband worden geboden.

Dagcentrum Palulu

‘Haastige spoed is zelden goed’, meent ook Zorgnet ThuisBest. Hierom wordt er niet alleen tijd ingepland voor de nodige zorg maar ook voor een luisterend oor. Thuiszorg krijg je tenslotte niets voor niets. Veel mensen willen hun verhaal kwijt. Vanwege deze behoefte heeft Zorgnet ThuisBest ook het initiatief genomen voor het opzetten van dagcentrum Palulu aan Bijlmerdreef 364. Hier worden dagactiviteiten georganiseerd voor thuiswonende senioren. De nadruk ligt hier bij het herbeleven van mooie herinneringen.

Info Zorgnet Thuisbest

Zorgnet thuisbest thuiszorg

Adres: Paasheuvelweg 15
1105 BE Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020 452 49 44