Thuiszorg Brasamie

Het motto van Thuiszorg Brasamie is:  “Ik wil dat elke dag van mijn leven mooi is.”
Brasamie streeft dan ook elke dag weer om haar zorgvragers te voorzien van haar professionele dienstverlening en ondersteuning. Het woord Brasamie vindt zijn oorsprong in het Surinaams. Vertaald naar het Nederland betekent Brasamie – omarm mij of omhels mij.

Thuiszorg BrasamieHet uitgaanspunt van de dienstverlening van Brasamie heeft naast de wettelijke criteria (bekwaamheidseisen) en norm verantwoorde zorg thuis ook een humaan aspect. Deze weegt zwaar mee in het vormgeven van de zorgverlening voor de zorgvragers. Het punt waar het professioneel inzicht van Brasamie, wensen en behoeften van een cliënt, en de koppelingen die Brasamie kan maken in het sociaal/professioneel netwerk van een cliënt; om dit samen te laten komen daar ligt de kracht en differentiatie van Thuiszorg Brasamie. Deze aspecten zorgen ervoor dat Brasamie zorg kan leveren volgens de normen verantwoorde zorg thuis en ruimte biedt voor een humane toenadering en uitvoering van het “individueel zorgplan”.

Warme welkome zorg

Dit betekent dus feitelijk dat het leveren van warme welkome zorg (hier komt het aspect Brasamie weer terug) binnen de vertrouwde omgeving van de zorgvrager de hoofdmoot is en blijft. Sinds het eerst conceptplan om Thuiszorg Brasamie in 2010 op te zetten is ons streven geweest om een kwaliteitsimpuls te geven aan de huidige markt. Dergelijke impulsen zijn enkel mogelijk als u op een innovatieve wijze kosten kan reduceren en een nieuwe effectieve werkwijze kan implementeren.

De norm binnen Thuiszorg Brasamie is om uit de mogelijkheden voor onze zorgvragers het maximale te realiseren. Het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid wordt bewerkstelligt door het professionele en persoonlijk netwerk(meer) te betrekken. In situaties waar multidisciplinair ingrijpen, advies of overleg gewenst is zullen er tussentijdse evaluaties het zorgplan actueel houden.

Thuiszorg Brasamie heeft een realistisch beeld op de huidige zorg (het heden) en is daarnaast ook druk doende met het implementeren van haar lange termijn visie en missie en deze aan te passen op de toekomst (innovatie&welzijn). Innovatie&welzijn moeten binnen Thuiszorg Brasamie resulteren in het gedeeltelijk of gehele uitvoering van de zorg. Koppelingen (maken) binnen het professioneel of persoonlijk netwerk kunnen zorgen voor een activerende oplossing voor zorgvrager.

Het zorgaanbod van Thuiszorg Brasamie

  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Verzorging
  • Interculturele palliatieve zorg
  • Slaap- en waakdiensten
  • Huishouding

U kunt bij Brasamie ook terecht voor pgb en particuliere diensten.

Logo Thuiszorg Brasamie

Info Thuiszorg Brasamie

Sumatrakade 331 – 333
1019 PM Amsterdam
020 – 737 0224
info@thuiszorgbrasamie.nl
www.thuiszorgbrasamie.nl