Sentinelzorg

Sentinelzorg, opgericht in 2005, heeft cliënten uit de stadsdelen West, Oost, Centrum en zelfs Uithoorn maar het grootste deel van de ongeveer zestig cliënten komt uit Amsterdam Zuidoost. Sentinelzorg heeft een grote deskundigheid en ervaring op gebied van geestelijke gezondheidszorg en het werken met cliënten van verschillende culturele achtergronden.

Het dienstenaanbod van Sentinelzorg

Sentinelzorg kent geen wachtlijsten en neemt ongeacht de hulpvraag elke cliënt aan. Afhankelijk van de (zorg)vraag biedt Sentinelzorg diensten als:

  • Persoonlijke verzorging
  • Ondersteunde- en activerende begeleiding
  • Bemiddeling
  • Verpleging
  • Terminale zorg
  • Bewindvoering
  • Huishoudelijke hulp
  • Klus- en verhuisdiensten

Familieraad en cliëntenraad

De Familieraad van Sentinelzorg wil een stem geven aan de familieleden en andere direct betrokkenen van cliënten van Sentinelzorg. Uitgangspunt hierbij is dat zij deel uitmaken van de leefomgeving van cliënten en een wezenlijke rol (kunnen) spelen in hun herstel. Sentinelzorg streeft daarom naar een actieve en vanzelfsprekende betrokkenheid van familie bij de behandeling en begeleiding van cliënten.

Sentinelzorg hecht veel waarde aan de cliëntenraad. Zij vormen de extra oren voor de organisatie en dat houdt de organisatie scherp. Daarnaast blijkt dat leden van de cliëntenraad het als plezierig ervaren om hieraan deel te nemen.

Lees ook het achtergrondverhaal van Sentinelzorg.

Info Sentinelzorg

Sentinel zorg thuiszorg
Daalwijk 9-10
1102 AA  Amsterdam Zuidoost
Telefoon: 020 – 416 18 83
E-mail:  info@sentinelzorg.nl
Website: www.sentinelzorg.nl