Roze loper activiteiten Nellestein “Grey Pride”

Woonzorgcentrum Nellestein is een van de woonzorgcentra met een Roze Loper. Binnen Nellestein hecht men er belang aan dat ook ‘roze ouderen’ zich op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn. In Nellestein worden regelmatig activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de leefwereld van deze ouderen. Afgelopen juli/ augustus (2013) is in het kader van de Grey Pride een Roze high tea georganiseerd. Ook werd de film “Imagine me and you” vertoond. Deze film gaat over een getrouwde vrouw die verliefd wordt op een andere vrouw.

Roze loper

© Robert Tjalondo

Deze activiteit was voor bewoners van het woon- en zorgcentrum en buurtbewoners die open staan voor homoseksualiteit. Buurtbewoners konden meer informatie over de activiteiten vinden op de website. De activiteiten worden uitgevoerd in de week van Gay Pride in Amsterdam en vinden plaats op het Binnenplein van woonzorgcentrum Nellestein.

Samenwerking

Deze activiteit is tot stand gekomen als onderdeel van het gehele Amsta programma dat in het kader van de Grey Pride werd georganiseerd. De gehele week waren er op verschillende locaties van Amsta Roze activiteiten. Een aantal betrokken buurtbewoners en vrijwilligers hebben geflyerd in de wijk.

Amsta locatie Woonzorgcentrum Nellestein en het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg

Multiculturele ouderenzorg is zorg die aansluit bij de belevingswereld van ouderen. Het is inclusieve zorg. Iemands seksuele geaardheid is een belangrijke factor voor iemands belevingswereld. Ook hier heeft het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg oog voor. De kennis en ervaring die Woonzorgcentrum Nellestein opdoet met het organiseren van de “Grey Pride” wordt voor anderen toegankelijk gemaakt middels het Kenniscentrum.

Contactgegevens

Amsta locatie Woonzorgcentrum Nellestein
Lopikhof 1
1108 GH Amsterdam-ZO
T (020) 311 64 44
E infonellestein@amsta.nl
I www.amsta.nl
Contactpersoon: Bianca Ishta, locatiemanager