Odensehuis- Zuidoost – Inloophuis voor mensen met dementie en hun familie en vrienden

Stichting Samenwonen-Samenleven is present in Zuidoost middels het Odensehuis; een informatie- en ontmoetingsplek voor migranten ouderen met geheugenproblemen en hun familie en vrienden. Het inloophuis biedt mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers de gelegenheid lotgenoten te ontmoeten, informatie en ervaringen uit te wisselen en leuke, interessante activiteiten met elkaar te doen. Mensen met dementie kunnen nog aan veel activiteiten mee en daar heel veel plezier aan beleven.

Samenwerking  en activiteiten

Het doel is bewoners in staat te stellen de zorg aan hun naasten te geven die het beste bij hen past. Het Odensehuis werkt veel samen met zelforganisaties, zorgorganisaties zoals Madi, Markant en Cordaan  en mantelzorgers.  Het Odensehuis biedt diverse vormen van ondersteuning aan voor specifieke groepen, zoals dagactiviteiten, mantelzorgondersteuning en lotgenotencontact.

Inloophuis  en Multiculturele Ouderenzorg

Voor het inloophuis is het belangrijk te weten wat  bewoners nodig  hebben om zorg aan naasten te geven die het beste bij hen past.  De deelnemers  van het inloophuis hebben een hele diverse achtergrond. Hierdoor heeft het inloophuis kennis over beleving en omgaan met  taboe en schaamte over dementie bij diverse culturele groepen woongemeenschappen.  Op basis daarvan is bijvoorbeeld het voorlichtingsmateriaal aangepast om bepaalde groepen te bereiken en worden cultuursensitieve trainingen verzorgd voor gastvrouwen en gastheren van het inloophuis.

In samenwerking met casemanagers dementie worden trainingen verzorgd om mensen te leren de eerste signalen van dementie te onderkennen en te weten welke stappen ze dan kunnen ondernemen.

Contactgegevens

Logo_Samenwonen Samenleven

Stichting Samenwonen – Samenleven
Locatie Odensenhuis: buurthuis Holendrecht
06-27536797
www. sw-sl.nl

Contactpersoon:
Karine Klappe
06-20878180
k.klappe@sw-sl.nl