Markant centrum voor mantelzorg

Markant centrum voor mantelzorg ondersteunt mantelzorgers met informatie, advies, cursussen, praktische en emotionele ondersteuning, netwerkcoaching en palliatieve terminale zorg. Soms worden ook vrijwilligers ingezet om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

Markant ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren en biedt:

• Cursussen
Markant biedt cursussen voor mantelzorgers, waardoor de zorg langer kan worden volgehouden. Mantelzorgers leren onder andere beter hun grenzen aan te geven.

• Vrijwilligerszorg
Om ervoor te zorgen dat de mantelzorger meer tijd voor zichzelf krijgt, kunnen vrijwilligers worden ingezet. Dit wordt gedaan bij mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te worden. Vrijwilligers worden ingezet bij:

 1. volwassenen en kinderen die langdurig ziek zijn of een beperking hebben;
 2. dementerende ouderen;
 3. jonge moeders met een lichte verstandelijke beperking;
 4. mensen in de laatste levensfase.

Ook biedt Markant logeeradressen voor thuiswonende kinderen met een beperking of kinderen die opgroeien in een gezin met een gezinslid dat ziek is of een beperking heeft. Zij kunnen elke maand een weekend logeren of een dagje uit gaan bij een logeergezin.

• Netwerkcoaches
Netwerkcoaches helpen bij het vergroten en verstevigen van het netwerk van de mantelzorger. Bent u mantelzorger en is de kring om u heen niet zo groot? Zou u graag meer contacten willen of activiteiten willen doen? Of wilt u graag hulp uit uw omgeving? Een netwerkcoach kan u daarbij helpen.

• Palliatieve Terminale Zorg
Mantelzorgers die zorgen voor mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, kunnen worden ondersteund. Ondersteuning wordt geboden door het geven van informatie, advies, emotionele ondersteuning en de inzet van vrijwilligers.

Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam

Het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam is onderdeel van Markant en is specifiek voor professionals uit zorg en welzijn. Professionals kunnen bij het expertisecentrum terecht voor voorlichting en training. Daarnaast geeft de helpdesk antwoord op individuele vragen. Ook zijn er allerlei handige instrumenten voor professionals zoals de 3-minutencheck om mantelzorgers bewust te maken van hun belasting en de signaleringskaart ‘Als mantelzorg ontspoort’, waarop altijd de juiste adressen en telefoonnummers bij de hand zijn als ontsporing van mantelzorg wordt vermoed.

Contact Markant

markant centrum voor mantelzorg

Telefoon: 020 – 886 88 00
E-mail: info@markant.org
Website: www.markant.org

Locatie en tijden spreekuur:

 • Stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150
  Inloopspreekuur: elke maandag van 9.00 tot 13.00 uur.
 • MadiZuidoost/Diemen, Karspeldreef 1009
  Inloopspreekuur: elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
 • Gezondheidscentrum Holendrecht, Nieuwlandhof 215
  Inloopspreekuur: elke 2 weken op maandag van 14.00 tot 17.00 uur.
  Data: 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 2, 16 en 30 mei, 6 en 20 juni 2016.

Vanaf 14 april worden de spreekuren op het Stadsdeelkantoor Zuidoost en vanaf 18 april in het Gezondheisdcentrum Holendrecht verzorgd door Stichting Madi Amsterdam Zuidoost en Diemen.