MaDi mantelzorgondersteuning

Zorgt u voor een familielid, vriend of buur? Wordt de zorg meer dan u kunt geven? En heeft u daarbij behoefte aan hulp van buitenaf, maar weet u niet hoe? Dan kan MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen u, als mantelzorger, ondersteunen met informatie en advies.

Om de zorg voor de ander en de zorg voor uzelf meer in balans te krijgen, is het goed om tijdig hulp in te roepen. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste hulpverleners of het eerste contact leggen met het expertisecentrum voor mantelzorgers.

MaDi Mantelzorgondersteuning

MaDi biedt de volgende ondersteuning:

  • Individuele mantelzorgondersteuning

Locatie en tijden spreekuur:

– Hoofdkantoor MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen, Karspeldreef 1009
Mantelzorgspreekuur: iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

– Gaasperdam/Driemond wijkteam Holendrecht, Gezondheidscentrum Holendrecht, Niftrikhof 20
Mantelzorgspreekuur: iedere maandagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

– Stadsloket Amsterdam Zuidoost, Anton de Komplein 150
Mantelzorgspreekuur: iedere donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.

  • Het Mantelzorgcafé

Uit ervaring blijkt dat mantelzorg erg zwaar kan zijn. Daarom biedt MaDi tijdens het Mantelzorgcafé ondersteuning aan mantelzorgers in de vorm van een luisterend oor, ontspanning, informatie en advies. Koffie en thee staan voor u klaar!

Openingstijden: elke maandag van 10.00-13.00 uur
Waar: MaDi hoofdkantoorKarspeldreef 1009, 1104 SK  Amsterdam

  • Weerbaarheidsgroep

Regelmatig start Madi met een weerbaarheidsgroep voor mantelzorgers. Het is een traject van 8 wekelijkse bijeenkomsten die 2 uur duren. Er zijn geen kosten aan verbonden.

In deze training leert de deelnemer:

  • Om zich staande te houden in spanningsvolle omstandigheden.
  • In verschillende situaties voor zichzelf op te komen.
  • Maakt kennis met assertiviteit, en leert eigen grenzen herkennen.
  • Leert vaardigheden om conflicten op een positieve manier te vermijden.
  • Leert omgaan met zijn eigen boosheid, en kan zich passief fysiek verdedigen zodra praten niet meer helpt.

Neem contact op met MaDi voor exacte startdata via:
E-mail: a.gilds@madizo.nl
Telefoon: 020 – 314 16 18

1