Kraka-e-Sewa

Kraka-e-Sewa is een Amsterdams ontmoetingscentrum, gelegen in woonvoorziening Anton de Komplein. Hier kunnen Surinaamse ouderen met beginnende dementie en hun verzorgers met al hun vragen terecht. ‘Kraka’ is Surinaams voor ‘steun’. In het ontmoetingscentrum is dit de steun aan de man, vrouw, kinderen, en/of andere familieleden en vrienden die een beginnend dementerend familielid thuis verzorgen. ‘Sewa’ is afgeleid van het Hindiwoord ‘zorg’. Dit staat voor de zorg aan de bezoekers van het ontmoetingscentrum.

Diverse activiteiten

kraka-e-sewaMedewerkers en vrijwilligers van Kraka-e-Sewa begeleiden de diverse activiteiten die aan bod komen zoals: handenarbeid, gymnastiek, Surinaamse muziek beluisteren, krant lezen, odo’s voordragen, uitjes, Bigi sma tori, wandelen enzovoorts.

Voor de maaltijd wordt gebruik gemaakt van de keuken van Activiteitencentrum Reigersbos. Bezoekers, medewerkers en vrijwilligers bereiden samen de maaltijd, daarnaast wordt er gezamenlijk gegeten.

Steun voor mantelzorgers

De mantelzorgers worden bij Kraka-e-Sewa gesteund bij de zorg voor hun familielid. Dit kan praktische steun zijn of informatie en advies. Sommige verzorgers zijn vaak aanwezig in het centrum, weer anderen maken van de dagverzorging gebruik om eindelijk tijd voor zichzelf te hebben. De mantelzorgers kunnen dit naar eigen wijze invullen. Zij kunnen gebruik maken van de informatiebijeenkomsten, het spreekuur en/of de gespreksgroep. Tijdens het spreekuur kunnen mantelzorgers persoonlijke problemen bespreken. Als deze problemen te maken hebben met zingevingsvraagstrukken, kan de hup ingeroepen worden van een Iman, een Hindoepriester, een Wintideskundige, een dominee of een andere geestelijke verzorger.

Kraka-e-Sewa en het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg

In Kraka-e-Sewa is veel kennis en ervaring aanwezig over de zorg voor Surinaamse dementerenden en het verlenen van steun aan de familie. Hierdoor is men binnen Kraka e Sewa goed op de hoogte van de manieren waarop men binnen de Surinaamse gemeenschap omgaat met ouder worden, dementie en het verlenen van zorg aan familieleden. Ook heeft met kennis en ervaring over familiesystemen binnen de Surinaamse gemeenschap.
Kraka-e-Sewa is onderdeel van Cordaan. Cordaan is een van de kernpartners van het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg. De kennis en ervaring die binnen Kraka-e-Sewa wordt opgedaan wordt gedeeld middels het Kenniscentrum.

Info Kraka e Sewa

Anton de Komplein 60
1102 DR Amsterdam
Telefoon: 020 312 39 60