Verslag conferentie “Wonen met Zorg”

2014-11-13 Wonen met zorg (23)

Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg i.s.m. met de Ouderenadviesraad Zuidoost en met medewerking van Woonzorgcentrum De Drecht
Datum: 13 november 2014

Dankzij de gebundelde krachten van het Kennis Centrum Multiculturele Ouderenzorg (KCMO) en de OaR (Ouderenadvies Raden) heeft deze bijeenkomst plaatsgevonden. De conferentie Wonen met zorg staat in het teken van de komende veranderingen in de zorg voor 2015. Dit onderwerp gaat vrijwel alle ouderen aan het hart. Mensen ervaren nog veel onduidelijkheid met betrekking tot de veranderingen die op hen afkomen. Velen zijn ongerust over de toekomst Woonzorgcentrum de Drecht heeft haar locatie en ruimte beschikbaar gesteld. Tijdens de bijeenkomst zijn ouderen, mantelzorgers en zorgorganisaties uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Waar mogelijk worden antwoorden gegeven, hoewel vooraf opgemerkt moet worden dat veel op dit moment simpelweg nog onduidelijk is. De bijeenkomst had vooral als doel ouderen de gelegenheid te geven om hun zorgen, vragen maar ook eventuele mogelijkheden tot ondersteuning te delen met elkaar en met zorgprofessionals.Lees verder

Verslag bijeenkomst: ‘Niemand verdwaalt op een rechte weg’

kcmo myra interviewt

Het is even voor drieën op de laatste oktoberdag van 2014. Er zijn een handjevol mensen aanwezig in de zaal van Podium ZO! in Amsterdam Zuidoost waar om klokslag 15.00 uur de bijeenkomst ‘Niemand verdwaalt op een rechte weg’ zal plaatsvinden. Deskundigen van het AMC en Mentrum Ouderen zijn op uitnodiging van het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg aanwezig om een presentatie te geven en te praten met Surinaamse ouderen over hoe ze beter de weg zouden kunnen vinden naar voorzieningen voor zorg en welzijn. Het wordt drie uur. Paniek zou kunnen ontstaan vanwege de schijnbaar geringe belangstelling, maar alsof afgesproken stromen de senioren nu binnen. ‘Surinaamse tijd’, verklaart een bezoeker lachend. Met enige vertraging start het programma met ruim dertig Surinaamse genodigden.Lees verder

16 december Zizo café: “De weg naar zorg en welzijn voor oudere migranten”

wonen-en-zorg

wonen-en-zorgUpdate: deze bijeenkomst komt dit jaar te vervallen.

Op dinsdag 16 december organiseert de ZiZo in samenwerking met het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg en het AMC een ZiZo-café voor alle medewerkers van de bij ZiZo aangesloten organisaties.

Thema

Het thema van deze bijeenkomst is “De weg naar zorg en welzijn voor oudere migranten”. Tijdens de bijeenkomst zal Myra van Veenendaal, projectleider van het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg een toelichting geven op het Kenniscentrum. Vervolgens zal dr. Marie-Louise Essink-Bot, hoogleraar sociale geneeskunde aan het AMC-UvA, een presentatie geven over het onderzoek “De kwetsbare oudere van allochtone herkomst op de juiste weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn: een probleemanalyse.”

Lees verder

Ouderenmishandeling: je ziet het niet maar het is er wel

anneke de ruiter

De kinderen moeten worden opgehaald, de boodschappen zijn nog niet gedaan, een deadline op het werk drukt op je schouders. En in plaats van wat steun te geven, blijft je oude moeder maar doorzeuren over hoe je haar was opvouwt. Gefrustreerd gooi je de wasmand tegen haar aan en vertrekt…  Je doet boodschappen voor je hoogbejaarde buurman. Je hebt zelf ook nog wat nodig en hebt geen zin om twee keer af te rekenen. Eigenlijk vind je het wel terecht. Je doet tenslotte zo veel voor hem. Dat de buurman vervolgens in financiële problemen komt dat had je niet verwacht… Deze voorbeelden vallen onder de noemer ouderenmishandeling. Meestal begint mishandeling vrij onschuldig. Zover bekend krijgt in Nederland 1 op de 20 ouderen te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling kent vele vormen: verwaarlozing, financiële uitbuiting, fysieke, geestelijke en zelfs seksuele mishandeling. Anneke de Ruijter, netwerkcoördinator bij Steunpunt Huiselijk Geweld in Amsterdam, vertelt over haar werk. Over het probleem, over het signaleren en over het voorkomen van ouderenmishandeling.Lees verder

Opening van de Week van de Dementie

kcmo

kcmo dementie

 

 

 

 

Een maandagmiddag in september op de markt op het Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost. De grauwe winderige ochtend heeft plaatsgemaakt voor een onverwacht zonnige middag. Perfect marktweer dus, en het is dan ook gezellig druk. Terwijl de groenteman kousenband afweegt, een moeder een hele kip onderin de buggy stopt en de verkoper van de Batik-stoffenwinkel zijn kleden schikt, schalt er ineens een stem uit een microfoon voor het stadsdeelkantoor. ‘Dames en heren. Het is de week van de dementie, kom dichterbij marktpubliek, kom maar!’ De stem komt van Jeritza Toney (onder meer bekend van haar gastrol bij Jörgen Raymann) die de presentatie van de opening van de Week van de Dementie op zich neemt. Ondanks haar enthousiasme blijven mensen in eerste instantie nog wat op een afstand maar de aandacht is er, en daar gaat het om.Lees verder

Muziek en Bewegen in Amsterdam Zuidoost in de week van de dementie

week van de dementie_adam ZO

Op 21 september is weer het Wereld-Alzheimerdag. Dit jaar heeft de dag als thema meegekregen Muziek en Dementiepreventie. In Amsterdam Zuidoost hebben we daar van gemaakt: Muziek en Bewegen. Met muziek kan je lekker bewegen en bewegen kan de kans op dementie verkleinen.
Lees in het programmakrantje (pdf) wat er allemaal is te zien en te beleven. Lees verder

Verslag Bijeenkomst Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg

kcmo olv roshnie kolste van pharos

kcmo rolstoel

 

 

 

 

Bijeenkomst voorziet in een behoefte

Amsterdam Zuidoost telt meer dan 130 nationaliteiten. Ouderen in dit stadsdeel zijn dus alles behalve een homogene groep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er behoefte is aan dialoog tussen zorgprofessionals en senioren van Amsterdam Zuidoost. Hierom organiseerde het Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg, Pharos, Woongroep voor Hindoestaanse ouderen Anand Joti en het Odensenhuis Zuidoost op 17 juni 2014 de bijeenkomst ‘Kwaliteitscriteria Multiculturele Ouderenzorg vanuit een ouderenperspectief.’ De vragen: Wat ouderen verstaan uit Amsterdam Zuidoost onder kwalitatieve ouderenzorg en wat hebben we nodig dit te bereiken’, stonden hierbij centraal.

De grote opkomst liet een hoge betrokkenheid zien bij het onderwerp. Ongeveer vijftig bezoekers waarvan circa de helft uit professionals bestond en de helft uit senioren uit het stadsdeel wisten de bijeenkomst in het buurthuis in Holendrecht te vinden.

Lees verder

Week van Zorg en Welzijn

week van de zorg_amstra

Van 10 tot en met 15 maart 2014 wordt de tweede Nationale Week van Zorg en Welzijn georganiseerd. Een week waarin iedereen kan komen kijken hoe de zorg en welzijn ècht werkt om zo met eigen ogen te ervaren wat voor fantastisch werk er in deze sector gedaan wordt.
Kijk op de website week van de zorg en welzijn voor alle evenementen.  In deze week stellen bijvoorbeeld negen locaties van Amstra hun deuren open voor geïnteresseerden.

Lees verder

Rapport: ‘Kwaliteitscriteria ondersteuning zorg en welzijn ouderen 2013’

kwaliteitscriteria

Pharos, CSO en Zorgbelang Nederland hebben in samenwerking met ouderen kwaliteitscriteria voor welzijn en zorg vanuit ouderenperspectief ontwikkeld. Het doel van deze criteria is om op gestructureerde wijze het perspectief van ouderen in te brengen in beleidsontwikkeling, onderzoek, standaarden, richtlijnen, protocollen en zorginkoop. De criteria vervangen geenszins de inbreng van ouderen zelf in dit soort processen, maar bieden een overzicht van breed gedragen aandachtspunten vanuit ouderenperspectief. Het rapport ‘Kwaliteitsciteria ondersteuning zorg en welzijn ouderen 2013’ is bedoeld als input vanuit ouderenperspectief te dienen in trajecten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg aan ouderen.

Lees verder

Niemand valt buiten de boot

Movisie_samenvatting Lokaal LHBT beleid_2014

Movisie ondersteunt en adviseert 41 gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat inclusief is voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) burgers. Inclusief beleid is beleid dat rekening houdt met alle burgers. Met als resultaat dat niemand buiten de boot valt. Wat gaan deze 41 gemeenten doen om LHBT-beleid te verankeren? Bekijk de Movisie Samenvatting Lokaal LHBT beleid per gemeente 2014. Op pagina 10 vindt u het beleid voor Amsterdam met een belangrijke rol voor de kerken.

Lees verder