KCMO conferentie ” Cultuursensitief werken in de ouderenzorg”

Conferentie Cultuursensitief werken in de ouderenzorg

Gratis aanmelden via deze link of stuur een e-mail naar v.tillema@madizo.nl.
Wanneer: dinsdag 26 april
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Anand Joti, Mijehof 7A, Holendrecht Amsterdam Zuidoost
Voor wie: zorgverleners, professionals en belangstellenden

Sprekers:
Wendela Gronthoud (CABO): naar biografie.
Astrid van Ketel (Age Friendly City): naar biografie.
Jennifer van den Broeke (Pharos): naar biografie.
Audley Gerard (GGZ Psy-Portaal Transculturele hulpverlening): naar biografie

Lees verder

Achtergrondartikel woongroep Nos Perla

Woongroep Nos Perla

Bij een hechte gemeenschap als woongroep Nos Perla is er voor de bewoners geen tijd voor heimwee. De bewoners zijn er voor elkaar en letten ook op elkaar. Wanneer een bewoner ziek is of gemist wordt, gaan de andere bewoners altijd langs of wordt er gebeld om te vragen hoe het gaat. Ook zoeken de bewoners elkaar op om samen, in twee- of drietallen, iets gezelligs te doen. De bewoners hebben onderling een goede band met elkaar, waardoor de sociale controle groot is.

Lees verder

Verandering eigen bijdrage dagbesteding 2016

kraka-e-sewa

Bent u overgegaan van de AWBZ naar de Wmo? En had u een indicatie van vóór 2015? Dan had u in 2015 nog recht op dezelfde zorg als in de vorige jaren. Het zogenaamde overgangsrecht. Dit overgangsrecht voor begeleiding, dagbesteding en ondersteuning mantelzorg is gestopt op 1 januari 2016. Dit betekent dat uw eigen bijdrage voor 2016 hoger kan uitvallen. Ook als er niets verandert aan de hoeveelheid ondersteuning die u ontvangt.

Lees verder

Cursus Rust Zonder Roest 29 februari van start

Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen

Op 29 februari gaat de cursus Rust zonder Roest voor 60-plussers van start. De cursus is gericht op oudere volwassenen die met andere ouderen stil willen staan bij de mogelijkheden en kansen van de latere levensfasen. De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten van 2½ uur en wordt verzorgd door de stichting MaDi.

Lees verder

Achtergrondartikel woongroep Kas Dushi

domino woongroep Kas Dushi

Kas Dushi is een hechte gemeenschap, waar de bewoners wekelijks of dagelijks contact met elkaar hebben en ook samen gaan eten in de buurt. Er is zelfs een Brief opgesteld waarin wordt vermeld dat wanneer je erg op jezelf bent gesteld, Kas Dushi niet de geschikte woonplek voor je is.

Lees verder

Alzheimer Café Amsterdam Zuidoost

alzheimer cafe Amsterdam Zuidoost

Op iedere 1e donderdag van de maand is er het Alzheimer Café Amsterdam-Zuidoost in het Evean Henriëtte Roland Holst. Het Alzheimer Café is een informatieve bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.

Lees verder

Amsterdam Age Friendly City

Amsterdam age friendly city

Amsterdam is op 5 juli 2015 officieel toegelaten tot het netwerk Age Friendly Cities van de Wereld gezondheidsorganisatie WHO. Een Age friendly city werkt samen met haar oudere bewoners aan een stad waar bewoners van alle leeftijden prettig kunnen leven. Er wordt gekeken naar wat Amsterdam al doet voor ouderen en wat de komende twee jaar verder ontwikkeld dient te worden. Ouderen dienen een leven lang prettig in Amsterdam te kunnen wonen.

Lees verder

Senioren in beweging

Senioren in beweging

In Amsterdam Zuidoost is er voor senioren genoeg gelegenheid om te sporten. Wilt u weten wat het sport- en beweegaanbod in Zuidoost is? Ga dan op woensdag 2 maart naar deze sportieve dag in het Bijlmersportcentrum.

Lees verder

Alzheimer cafe: ‘Dementie & Rituelen’

alzheimer cafe

Op donderdag 11 december zal in het Alzheimer cafe-Zuidoost de  thema bijeenkomst ‘Dementie & Rituelen” plaatsvinden. De feestdagen in december zijn voor velen van ons bijzondere dagen, die gepaard gaan met veel herinneringen uit het verleden.  Dagen waarbij we gebruik maken van rituelen waar we ons niet eens altijd bewust van zijn.

Gastspreker Liesbeth Roeper, o.a. ritueel ontwerper en ceremoniemeester geeft woorden en gebaren aan deze bijzondere momenten. Liesbeth zal onder andere de volgende vragen met u bespreken: ‘Wat zijn eigenlijk de rituelen die we hanteren met Kerstmis? Welke verschillende rituelen worden er toegepast in de  diverse culturen rond de jaarwisseling en welke attributen zijn hierbij essentieel?’ Maar bovenal zal ze stilstaan bij de vraag: ‘Hoe kunnen we door gebruik te maken van vroegere rituelen onze naasten met dementie fijne feestdagen bezorgen?’

Lees verder