Niemand valt buiten de boot

Movisie ondersteunt en adviseert 41 gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat inclusief is voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) burgers. Inclusief beleid is beleid dat rekening houdt met alle burgers. Met als resultaat dat niemand buiten de boot valt. Wat gaan deze 41 gemeenten doen om LHBT-beleid te verankeren? Bekijk de Movisie Samenvatting Lokaal LHBT beleid per gemeente 2014. Op pagina 10 vindt u het beleid voor Amsterdam met een belangrijke rol voor de kerken.

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in 2011 een intentieverklaring getekend met wethouders van de 41 betrokken gemeenten. Om uiteindelijk te komen tot verankering van aandacht voor LHBT-emancipatie in het lokale beleid. Naast sociale acceptatie benoemt de regering veiligheid als belangrijk speerpunt van gemeentelijk LHBT-beleid. Het programma loopt van 2012 tot en met 2014.

Gezamenlijke inspanning

De gemeenten worden gestimuleerd om samen te werken met lokale partners in de uitvoering, maar ook te kijken naar hun eigen diensten als het gaat om het inclusief maken van regulier beleid. In de meest ideale vorm wordt zowel ingezet op versterking van LHBT-burgers in de gemeente, als op bevordering van sociale acceptatie van seksuele diversiteit en genderidentiteit. Met het oog op de lange termijn, dus ook na afloop van het programma, moet het thema uiteindelijk in het reguliere lokale beleid geborgd zijn.

 Speerpunten in een oogopslag

Movisie heeft, in samenwerking met de beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor het lokale LHBT-beleid in de 41 gemeenten, een overzicht opgesteld van het LHBT-beleid per gemeente. In het overzicht wordt per gemeente direct duidelijk wat de insteek en speerpunten zijn. Daarnaast ziet men of de gemeente dit bijvoorbeeld via de eigen website communiceert naar haar inwoners. Tevens biedt dit overzicht inzicht in de mate waarop de gemeente zelf verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering en borging van het beleid. Enkele gemeenten hebben er bijvoorbeeld voor gekozen deze taak (deels) uit te besteden aan belangenbehartigers of andere samenwerkingspartners in het veld.