Verandering eigen bijdrage dagbesteding 2016

Bent u overgegaan van de AWBZ naar de Wmo? En had u een indicatie van vóór 2015? Dan had u in 2015 nog recht op dezelfde zorg als in de vorige jaren. Het zogenaamde overgangsrecht. Dit overgangsrecht voor begeleiding, dagbesteding en ondersteuning mantelzorg is gestopt op 1 januari 2016. Dit betekent dat uw eigen bijdrage voor 2016 hoger kan uitvallen. Ook als er niets verandert aan de hoeveelheid ondersteuning die u ontvangt.

 

kraka-e-sewa

Waarom een verhoging?

Uw eigen bijdrage in 2016 wordt voortaan berekend met het uurtarief dat de gemeente voor deze vormen van Wmo-ondersteuning heeft bepaald. Het CAK ontvangt in februari gegevens over de ondersteuning die u ontvangt in de eerste 4 weken van 2016. Daarbij is uw inkomen ook een factor waar het CAK rekening mee zal houden.

Eigen bijdrage vanaf maart bekend

De beschikking eigen bijdrage 2016 kunt u vanaf maart van het CAK verwachten. Hierop volgt snel de factuur. Uw eigen bijdrage is nooit hoger dan de kosten die de gemeente maakt.

De CAK-beschikking staat open voor bezwaar. U kunt bezwaar indienen als bijvoorbeeld het CAK een fout heeft gemaakt in de berekening. Wanneer u de eigen bijdrage niet kunt betalen, meld dat dan bij uw gemeente, bijvoorbeeld in het keukentafelgesprek. De gemeente moet met u kijken naar een oplossing.

Zelf uw eigen bijdrage berekenen

Als u nu al wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, kunt u op de website van het CAK een Rekenprogramma Eigen bijdrage ondersteuning Wmo 2016 vinden. Het Rekenprogramma bestaat uit 7 stappen. Heeft u tijdens het invullen vragen? Het CAK heeft een gratis hulplijn waar u terecht kunt voor al uw vragen bij het invullen: telefoonnummer 0800-1925.

Ga naar: Rekenprogramma Eigen bijdrage ondersteuning Wmo 2016

Wat betekent dit voor de zorg die u vanaf 1 januari 2016 krijgt?

De gemeente dient voor 31 december 2015 de ondersteuning die u nodig heeft, opnieuw te beoordelen. Veel gemeenten hebben dat echter nog niet gedaan. Als uw gemeente nog geen herbeoordelingen heeft uitgevoerd, dan moet de gemeente wel ervoor zorgen dat u zorg blijft ontvangen. De gemeenten hebben namelijk de plicht om te zorgen voor maatschappelijke ondersteuning.

Bent u door het stoppen van het overgangsrecht in problemen gekomen? Neem dan contact op met het Juiste Loket.

Bron: atlas van zorg en hulp