Achtergrondartikel woongroep Nos Perla

Bij een hechte gemeenschap als woongroep Nos Perla is er voor de bewoners geen tijd voor heimwee. De bewoners zijn er voor elkaar en letten ook op elkaar. Wanneer een bewoner ziek is of gemist wordt, gaan de andere bewoners altijd langs of wordt er gebeld om te vragen hoe het gaat. Ook zoeken de bewoners elkaar op om samen, in twee- of drietallen, iets gezelligs te doen. De bewoners hebben onderling een goede band met elkaar, waardoor de sociale controle groot is.

Woongroep Nos Perla

Nos Perla betekent ‘Onze Parel’

‘Hier, bij woongroep Nos Perla, zit je goed’

Mevrouw Janna Borderslee, de oprichtster van Nos Perla, is een daadkrachtige energieke vrouw met humor. Samen met bewoonsters Ludwina Bloem en Elizabeth Winklaar en commissieleden Brenda Ignatia en Roosje Rijna is ze aanwezig tijdens het interview met Nos Perla. Het doet mevrouw Janna Borderslee goed om te zien hoe het nu gaat bij Nos Perla. ‘De mensen zijn bij mekaar, doen veel dingen samen en er is geen heimwee. Hier zit je goed. We letten op elkaar en mensen vertrouwen op elkaar’, vertelt mevrouw Janna. Dat de start van Nos Perla niet over rozen ging, weet mevrouw Janna Borderslee maar al te goed.

Bij Nos Perla is er voor de bewoners geen tijd voor heimwee.

Antilliaanse Woongroep Nos Perla

De bewoners van het eerste uur

Initiatiefneemster mevrouw Janna Borderslee wilde vanwege de vergrijzing een woongroep oprichten voor Antilliaanse ouderen. Mevrouw Janna zag destijds steeds meer andere culturen met een eigen woongroep. Woongroep Anand Joti voor de Hindoestaanse gemeenschap en woongroep Wi Kontren voor de Surinaamse gemeenschap. Een woongroep voor de Caribische Nederlanders kon natuurlijk niet uitblijven. Via een oproep op de radio en de lokale krant bracht mevrouw Janna  geïnteresseerden voor een Caribische Nederlandse woongroep bij elkaar. Zij werden de eerste bewoners van woongroep Nos Perla.

De plek waar nu de Arena staat was bedoeld voor Nos Perla.

Niet zonder slag of stoot

Mensen voor de woongroep had mevrouw Janna al bij elkaar, maar nu moest er nog een locatie aangewezen worden. En dat ging niet zonder slag of stoot. ‘Het eerste idee was om de woongroep te bouwen op de plek waar nu de Arena staat. Destijds was er nog geen bestemmingsplan voor, maar later is er door het stadsdeel voor gekozen om op deze plek een uitgaanscentrum te ontwikkelen’,vertelt mevrouw Janna. De plek waar nu woongroep Kas Dushi staat was de tweede optie die mevrouw Janna uiteindelijk afgewezen heeft. Woningbouwvereniging Nieuw Amsterdam opperde een plek aan het water in Ganzenhoef, maar wilde vervolgens de optie weer intrekken. Mevrouw Janna was vastberaden en heeft er voor gevochten om deze plek aan het water als bestemming voor woongroep Nos Perla te krijgen.

Regels en structuur zijn bij Nos Perla een rode draad in het dagelijks leven.

Antilliaanse Woongroep Nos Perla

‘Nee is nee en regels zijn regels’

De bewoners van het eerste uur hadden een ander idee over het wonen bij een woongroep. Ze hadden hun gewoonten en manieren en waren niet gewend aan regels. Maar wil je in harmonie met bewoners en de buurt wonen, dan zijn regels onvermijdelijk. Direct komen er bij mevrouw Janna en de huidige bewoonsters mevrouw Ludwina Bloem en Elizabeth Winklaar verhalen naar boven over de eerste bewoners. Met een lach en een knipoog worden over en weer levendige herinneringen opgehaald aan de begintijd van Nos Perla. Er werd zelfs les gegeven aan de eerste bewoners over hoe te wonen in een woongemeenschap en voor wie een woongroep bestemd is. Mevrouw Janna was altijd heel duidelijk over de regels: ‘Nee is nee en regels zijn regels’.

Nieuwe activiteiten op stapel

Tijdens het gesprek wordt een vraag gesteld over de activiteiten voor bewoners op Nos Perla. Bewoonster Ludwina Bloem neemt het voortouw en vertelt: ‘voor activiteiten zoeken de bewoners elkaar op. Er is wekelijks gymnastiek of we gaan naar Kraaiennest waar we bekend zijn met de activiteiten van een Surinaamse vrouw’. Mevrouw Roosje Rijna vult haar aan: ‘mevrouw Olga Gutierrez organiseerde altijd de activiteiten op Nos Perla. Wonderbaarlijk is met haar vertrek naar woongroep Kas Dushi de zin van bewoners om aan activiteiten deel te nemen meegegaan’.

Gelijk oppert mevrouw Janna het idee om activiteiten met muziek te organiseren, zoals een jazz-middag. ‘Muziek brengt herinneringen bij de mens naar boven en voelt vertrouwd’, legt mevrouw Janna uit. Bewoonster Ludwina Bloem haakt hier gelijk op in en vertelt met een lach hoe ze altijd automatisch begint te dansen bij het schoonmaken van haar huis als ze muziek op de achtergrond hoort. Roosje Rijna komt vervolgens met het idee om elke woensdag weer een gezamenlijk ontbijt te organiseren. Waarna beide bewoonsters roepen: ‘begin met het organiseren van een kaarten- of dominomiddag of bon ku ne (Antilliaanse bingo)’. Zo blijken er deze middag genoeg ideeën voor activiteiten op tafel te komen.