Mentrum Ouderen

Ouderen met psychologische en psychiatrische problemen kunnen extra kwetsbaar zijn. Dat vraagt om speciale aandacht en een specialistische behandeling. Beiden hebben wij al jarenlang in huis.

Mentrum biedt specialistische behandeling aan ouderen die extra kwetsbaar kunnen zijn in psychiatrische, sociale en lichamelijke zin. Daarom besteden we nadrukkelijk aandacht aan de geestelijke, sociale en lichamelijke problemen die bij ouderen vaker een rol spelen. We letten ook extra op zelfredzaamheid en de sociale omgeving bij anderen.

Bij ouderen komen klachten als vergeetachtigheid, slapeloosheid, verwardheid, angst, eenzaamheid en verdriet vaak voor. Vaak gaan hier diverse psychiatrische en/of lichamelijke problemen aan vooraf. Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen een oorzaak zijn. Denk aan het overlijden van een dierbare, met pensioen gaan of verhuizen naar een verzorgingshuis.

In de wijk – polikliniek

Ook voor ouderen geldt: behandeling zoveel mogelijk in de eigen omgeving met onze wijkgerichte teams. Daarnaast heeft Mentrum voor ouderen een speciale geheugenpolikliniek. De alcoholpoli is een polikliniek voor ouderen met verslavingsproblemen.

Bij ons – opname – of deeltijd

Als het nodig is biedt Mentrum de mogelijkheid voor een tijdelijke opname of deeltijdbehandeling.