Privacy

Het KCMO hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Voor het ontvangen van informatie en/of nieuwsbrieven is verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten, nieuws van het KCMO. Het KCMO doet dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt (opt-in).
Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden verstrekt, tenzij het KCMO daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Rechten

U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem hiervoor contact met het KCMO op.

Cookies

Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. De website van KCMO maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies, bijvoorbeeld:

  • Cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te laten werken
  • Cookies voor het onderzoeken van het gebruik van de website, zodat we de website kunnen verbeteren

Een voorbeeld is Google Analytics. Hiermee kunnen gegevens worden verzameld over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en veelgezochte onderwerpen. Hierdoor kan de website beter worden afgestemd op de behoeften van de bezoekers.

Het KCMO kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu en verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens. We gebruiken de informatie alleen voor de hierboven beschreven doeleinden.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met het KCMO.

 

Deze gegevens zijn aangepast op: oktober 2013