Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg (KCMO): de eigenaar van de websites www.multiculturele-ouderenzorg.nl // www.kcmo.nl
  • Website:  alle in de website aanwezige inhoud in welke vorm dan ook (waaronder – maar niet beperkt tot – websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal)
  • Gebruiker: ieder die content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten. Alleen na uitdrukkelijke toestemming van KCMO is de website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen te gebruiken op welke wijze dan ook.

Het KCMO is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van het KCMO weer. Het KCMO is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

Het KCMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website. Het aanbieden op de website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat het KCMO de op of via deze internetsites aangeboden diensten of producten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke (hyper)links is volledig voor risico van de gebruiker.

Vragen

Als u nog vragen hebt over deze disclaimer, neem dan contact op met het KCMO.