Colofon

Initiatief

Stadsdeel Amsterdam Zuidoost

Fotografie KCMO

Robert Tjalondo, Rockin’ Pictures

Beeldmateriaal

De foto’s en content op de website is veelal eigen materiaal (met uitzondering van de Kennisbank). Het KCMO heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot het KCMO. Natuurlijk zal het KCMO op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

Website

Anne-Marie de Haan, Studio Bicker
Renée Hofman, 020design