Zorgprofessional

Methodieken, onderzoeken, publicaties, rapporten en artikelen op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen.

Zoekresultaten voor:

Algemene informatie ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Lees verder

Interculturele aspecten van ouderenmishandeling

Boekje Interculturele aspecten van ouderenmishandeling

Uit de verkenning Interculturele aspecten van ouderenmishandeling blijkt dat allochtone ouderen op grofweg dezelfde manier, en met dezelfde verschijningsvormen van ouderenmishandeling te maken krijgen als autochtone ouderen. De uit eerder onderzoek bekende risicofactoren voor ouderenmishandeling, zoals afhankelijkheid, kwetsbaarheid, sociaal isolement, geschiedenis van familiegeweld en psychische of psychiatrische problematiek, lijken ook voor allochtone ouderen te gelden.

Lees verder