Zorgprofessional

Methodieken, onderzoeken, publicaties, rapporten en artikelen op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen.

Factsheet Migranten Mantelzorgers september 2014

factsheet-mantelzorgers

Het aantal 65- plussers in 2010 stijgt naar 196.000 in 2025. Naast de bekende grote groepen Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen zullen er ook steeds meer Chinese, Molukse, Iranese, Afghaanse, Somalische en Irakeze ouderen komen. Daarmee stijgt de vraag naar mantelzorg.

Lees verder

Factsheet Dementie oktober 2015

Factsheet dementie onder migranten

In Nederland hebben ruim 260.000 mensen dementie, waarvan 28.000 migrant zijn. Ruim 10% van het aantal mensen met dementie is van migranten afkomst. Het aantal migranten met dementie stijgt ruim twee keer zo snel als het aantal autochtonen met dementie.

Lees verder

Kwetsbaarheid onder ouderen – januari 2016

Kwetsbaarheid onder ouderen

Wat is kwetsbaarheid van ouderen en hoe is het met de kwetsbaarheid van Nederlandse en Amsterdamse ouderen gesteld? Antwoorden uit de onderzoeksliteratuur op deze vragen zijn in bijgaande document, Zicht op kwetsbaarheid in Amsterdam, verzameld.

Lees verder

Eenzaamheid onder LHBT’s – oktober 2015

Eenzaamheid onder LHBT

Lesbisch, homo, biseksueel of transgender (LHBT). Er wordt ‘anders’ naar gekeken dan naar de meeste mensen. Als er sprake is van negatieve reacties, angst voor die reacties en weinig mensen kennen die net zo zijn, kunnen gevoelens van eenzaamheid ontstaan. Cijfers laten zien dat ouderen die homo, lesbisch of bi zijn, meer kans hebben op eenzaamheid dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten.

Lees verder

Algemene informatie ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is al het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Lees verder

Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf – Mei 2016

Publicatie Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf uitgevoerd door het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Zijn er verklaringen voor het hoge percentage eenzaamheid onder niet-westerse migranten? De Coalitie Erbij heeft het Kennisplatform Integratie & Samenleving gevraagd hiernaar te zoeken. Het gaat de Coalitie vooral om de eenzaamheidsproblematiek onder ouderen, met name onder ouderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. De publicatie ‘Eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf’ geeft antwoord op de vragen die De Coalitie Erbij stelt.

Lees verder